Ders Adı Görüntü Düzenleme
Ders Kodu RTS-323
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Görüntüyü oluşturan temel unsurları, sinema ve televizyonun estetik öğelerini tanır. 2- Görüntü düzenleme pratikleri ve deneyimi kazanır. 3- Temel görüntü ve ses kurgu tekniklerini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çeşitli görüntü üretme ve işleme yöntemlerini öğrencilere tanıtılır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, öğrencinin görüntü düzenleme konusunda ileri düzey niteliklerine sahip olmasını hedefler.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sinema ve televizyonda görüntünün önemini ve işlevini öğrenciye aktarmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin işlenişini hakkında genel bilgi
2 TV'de yapım süreci
3 Çekim, video kameranın işlevleri, çekim sürecinin temel ilkeleri
4 Kompozisyon
5 Kurgu
6 "Timeline" üzerinde ses ve görüntü kurgusu
7 Sık kullanılan temel efektler
8 Devamlılık Kurgusu
9 Dialoglu sahneler
10 Sahne uyumu
11 Görüntü düzenlemesinde görsel fotoğrafik öğeler
12 Ses ve görüntü ilişkisi
13 Prodüksiyon Sonrası
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)