Ders Adı Estetik
Ders Kodu RTS-324
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Estetik bakış açısına sahip olur 2) Olaylara karşı yorum yapabilme yeteneği gelişir 3) Eleştirel bakış açısına sahip olur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Estetiğin tanımı ve tarihçesi, estetik kuramları, sanat ve estetik, iletişim ve estetik
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Öğrencilerin estetik farkındalık sahibi olmalarını sağlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Estetiğin tanımı, tarihi ve gelişimi
3 Estetik kuramlar
4 Felsefe, sanat ve estetik ilişkisi
5 Sanat dili, estetik ve iletişim
6 İletişim ve estetik
7 Estetikte değer kavramı
8 İyi, doğru ve güzel kavramları
9 Estetik ve etik ilişkisi
10 Sanat yapıtının değerlendirilmesi
11 Sanat eseri üzerinden felsefi eleştiri - 1
12 Sanat eseri üzerinden felsefi eleştiri - 2
13 Genel tekrar
14 Genel tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Ayşe Özel, Estetik ve Temel Kuramları, Ankara, Ütopya Yayınevi, 2014 2- Timuçin Avşar, Estetik, İstanbul, Bulut Yayınları, 2008 3- Timuçin Avşar, Estetik Bakış İstanbul, Bulut Yayınları, 2005 4- İsmail Tunalı, Estetik, Remzi Kitabevi, Antalya, 2013 5- Peter de Bolla, Sanat ve Estetik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2006
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)