Ders Adı Kurgu Uygulamaları
Ders Kodu RTS-325
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yasin ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Kurgu programlarını etkin olarak kullanmak. 2- Ham görüntüleri kullanarak bir anlam oluşturmak için parçaları birleştirmek. 3- Bir görsel eseri ses ve görüntüsel olarak tasarlamak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kurgu sistemlerini ileri düzeyde kullanabilmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin kendi projelerini kurgulayabilecek düzeye gelmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Kurgunun dijital ortamda bir program kullanarak uygulamalı olarak öğretilmesi ve öğrencilerin bir proje yaparak öğrendiklerini pekiştirmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin işleyişi hakkında genel bilgi
2 Masaüstü kurgu sistemleri çalışma prensipleri
  Ön Hazırlık: Hangi kurgu programlarnın olduğunun araştırılması.
3 Davinci Resolve kurgu programına giriş
4 Davinci Resolve kurgu programı arayüz
5 Video kesme işlemleri
6 Kurgu uygulama
  Ön Hazırlık: Görüntü kurgulamak için videolar getirilmesi.
7 Görüntü hızını değiştirme
  Ön Hazırlık: Yüksek kare çekilmiş görüntüler çekilip getirilmesi.
8 Geçiş efekleri
9 Video üzerine yazı yazma
10 Grafik efektler ekleme
11 Anahtarlama tekniği
12 Kurgu uygulama
  Ön Hazırlık: Kurgu uygulamasında kullanılmak üzere görüntülerin getirilmesi.
13 Kurgu uygulama
  Ön Hazırlık: Kurgu uygulamasında kullanılmak üzere görüntülerin getirilmesi.
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 1
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 2
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 3
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 2
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 2
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 5
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 3
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 3
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 3
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 2
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 5
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 1
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 18 18
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)