Ders Adı 3D Animasyon II
Ders Kodu RTS-326
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Bilgisayar temelli 3 boyutlu programlar hakkında bilgi sahibi olur. 2- 3D ortamda dijital çizim yapar. 3- 3D modellerden animasyon oluşturur. 4- Düşüncelerini ve tasarımlarını 3 boyutlu hale getirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 3 boyutlu modelleme kavramı, konunun amacı ve özellikleri, geometrik şekillerin çizilmesi, 3D modelleme teknikleri, animasyon modifierları ve uygulama.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı 3 boyutlu modelleme başta olmak üzere 3D animasyon üretimi konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve öğrencilere temel modelleme ve animasyon yapma becerisini kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 3D Max programı ve arayüzünün tanıtımı
3 Geometrik objeleri çizme ve parametrelerini değiştirme işlemleri, kopyalama, hizalama, taşıma, döndürme, seçim vb. işlemler.
4 3D Modelleme teknikleri : Spline modelleme, Loft modelleme
5 3D Modelleme teknikleri: Mesh Modelleme, Poly Modelleme
6 2 boyutlu çizimleri 3 boyutlu objelere çevirme
7 Animasyon modifierları
8 Malzeme Oluşturma, kamera, ışık, ışıkların özellikleri, ışık parametreleri
9 Render, render çeşitleri, render ayarı, render alma ve render çıktılarını resim formatında kaydetme
10 Dışarıya veri aktarımı ve dışarıdan veri alma
11 Uygulama
12 Uyguşama
13 Uygulamaların değerlendirilmesi
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Nezih Kambur, 3D Studio Max Görselleştirme Ve Modelleme, İstanbul, Pusula Yayınları, 2005 2- Emrah Çelik, 3d Studio Max 9 Görselleştirme, İstanbul, Değişim Yayınları, 2007 3- Mehmet Yasin Özsağlam ve Caner Bayraktar, 3ds Max, İstanbul, Seçkin Yayıncılık, 2012
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)