Ders Adı Sinema ve Felsefe
Ders Kodu RTS-327
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Vedat Tezcan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Sinema eserlerini kavramsal olarak tanımlayacak. 2- Filmleri felsefi açıdan inceleyebilecek ve eleştirebilecek. 3- Bir filmi felsefi olarak tasarlayabilecek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği Sinema filmleri aracılığıyla o kavramın felsefi bir analizinin yapılması ve sinema-felsefe ilişkisinin filmler, yönetmenler, filozoflar aracılığıyla incelenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, filmlerin felsefi bir bakışla ele alınmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.
Dersin Amacı Bu ders, felsefi bir bakışla filmlerin analiz edilmesini amaçlar ve pek çok felsefecinin sinemayla ilişkisini ele alır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin işleyişiyle ilgili genel bilgi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
2 Giriş: Sinema ve Felsefe
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
3 Sinema Felsefesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
4 Sinema felsefesine yaklaşımlar.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
5 Film yapımı felsefenin olanakları.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
6 Sinematik deneyim.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
7 Örnek film gösterimi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
8 Dönem ara sınav.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
9 Bergson ve sineması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
10 Badio ve sinema felsefesi.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
11 Balazs: Görünen insan.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
12 Deleuze: Felsefe ve sinema teorisi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
13 Deleuze sonrası film kuramı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
14 Değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 4
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 4
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 5
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 3
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 4
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 2
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 4
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 5
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 2
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 2
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 2
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kitap: Sinema Felsefesine Giriş, Serdar Öztürk, Ütopya Yayınları, 2018.
Diğer Kaynaklar Kitap: Sinema Felsefesine Giriş, Serdar Öztürk, Ütopya Yayınları, 2018.
Materyal
Dökümanlar Kitap: Sinema Felsefesine Giriş, Serdar Öztürk, Ütopya Yayınları, 2018.
Ödevler Haftalık konu hakkında araştırma notları çıkarılır.
Sınavlar Ara ve yıl sonu.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)