Ders Adı Film Çözümlemeleri
Ders Kodu RTS-328
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr.Öğrt.Üyesi. Vedat TEZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Öğrencilerin yorum yapabilme yetenekleri gelişir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği Film çözümlemesi, film çözümleme teknikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Filmlerin altında yatan mesajların farklı film çözümleme yöntemleri ile anlaşılmasını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, ders hakkında bilgi verme
  Ön Hazırlık: Bulunmamaktadır.
2 Film çözümleme kavramı ve teknikleri
  Ön Hazırlık: Konu ilgili kaynak kitaptan çalışılır.
3 Film çözümlemede yöntem
  Ön Hazırlık: Konu ilgili kaynak kitaptan çalışılır.
4 Film çözümlemeye niceliksel yaklaşım
  Ön Hazırlık: Konu ilgili makaleden hazırlanılır.
5 Film çözümlemeye niteliksel yaklaşım
  Ön Hazırlık: Konu ilgili makaleden hazırlanılır.
6 Göstergebilimsel analiz
  Ön Hazırlık: Konu ilgili ders kaynağından hazırlanılır.
7 Eleştirel film çözümleme
  Ön Hazırlık: Konu ilgili makaleden hazırlanılır.
8 Film çözümlemede psikanalizin önemi
  Ön Hazırlık: Konu ders kitabından hazırlanılır.
9 Film çözümlemede psikolojinin önemi
  Ön Hazırlık: Konu ilgili ders kitabından hazırlanılır.
10 Dünya sineması film örnekleri üzerinde inceleme
  Ön Hazırlık: İlgili filmler ders öncesi izlenir.
11 Türk sineması film örnekleri üzerinde inceleme
  Ön Hazırlık: İlgili filmler ders öncesi izlenir.
12 Film çözümleme uygulaması
  Ön Hazırlık: Ders öncesi film örnekleri seçilip hazırlanır.
13 Uygulamaların incelenmesi
  Ön Hazırlık: Bulunmamaktadır.
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Bulunmamaktadır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 4
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 4
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 5
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 3
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 4
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 5
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 4
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 4
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 4
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 4
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 5
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kitap: Film Çözümlemesine Giriş,Melissa Lenos , Michael Ryan.
Diğer Kaynaklar Kitap: Film Çözümlemesine Giriş,Melissa Lenos , Michael Ryan.
Materyal
Dökümanlar Kitap: Film Çözümlemesine Giriş,Melissa Lenos , Michael Ryan.
Ödevler Haftalık konu hakkında araştırma notları çıkarılır.
Sınavlar Ara ve yıl sonu.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)