Ders Adı Dünya Sineması
Ders Kodu RTS-401
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr.Öğrt.Üyesi Vedat TEZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Sinemayı dünya tarihiyle, düşünce akımlarıyla ve bireysel yaşamla ilişkilendirme becerisi edinir. 2- Dünya sinemasını, her ülkenin kendi siyasi, toplumsal, kültürel koşulları içindeki gelişim ve değişim sürecini inceler, okur ve tanımlar. 3- Filmi tarihsel-kültürel bağlamı içinde değerlendirmeyi öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği Avrupa, Amerika, Asya, Afrika, Uzak Doğu sinemaları, sinemanın ilk yıllarından itibaren sosyo-ekonomik, siyasi ve kültürel koşullar bağlamında işlenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Örnek filmler üzerinden dünya çapındaki sinema etkinliklerini, yeni yönelimler ve akımlar incelemek hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Dünya sineması hakkında bilinç oluşturmak, dünya sinemasını tanımak ve farklı ülkelerin sinemasal özelliklerinin bilinmesini sağlamak dersin amacını içermektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, ders içeriği hakkında genel bilgi verme, dünya sineması
  Ön Hazırlık: Bulunmamaktadır.
2 İngiliz ve İtalyan Sinemaları. 1960’lar ve 1980’li yıllar sonrası İngiliz ve İtalyan Sineması.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
3 Sinemanın ilk yıllarından itibaren Fransız Avangart Sineması.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
4 Alman sinemasındaki yeni gelişmeler, Oberhausen Bildirisi.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
5 İspanya, Franco sonrası İspanya sineması, Portekiz sineması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
6 Rusya ve Doğu Avrupa sineması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
7 İskandinav ülkeleri sineması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
8 Hint Sineması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
9 İran Sineması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
10 Çin-Hong-Kong, Vietnam, Kore Sineması.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
11 Japon Sineması, Avustralya ve Yeni Zelanda Sineması.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
12 Güney Amerika ülkeleri sineması (Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika)
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
13 Afrika Sineması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
14 Amerikan Bağımsız Sineması ve genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 2
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 2
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 5
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 4
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 4
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 2
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 3
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 5
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 4
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 2
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 2
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 156    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Kitap: Dünya Sinema Tarihi, Geoffrey Nowell SmithKABALCI YAYINLARI. Akdeniz Sineması, DORUK YAYINLARI, Sessiz Sinema Tarihi Adnan Acar|DORUK YAYINLARI, Türk Sinemasının Felsefi Arka Planı DORUK YAYINLAR
Diğer Kaynaklar Kitap: Dünya Sinema Tarihi, Geoffrey Nowell SmithKABALCI YAYINLARI. Akdeniz Sineması, DORUK YAYINLARI, Sessiz Sinema Tarihi Adnan Acar|DORUK YAYINLARI, Türk Sinemasının Felsefi Arka Planı DORUK YAYINLAR
Materyal
Dökümanlar Kitap: Dünya Sinema Tarihi, Geoffrey Nowell SmithKABALCI YAYINLARI. Akdeniz Sineması, DORUK YAYINLARI, Sessiz Sinema Tarihi Adnan Acar|DORUK YAYINLARI, Türk Sinemasının Felsefi Arka Planı DORUK YAYINLAR
Ödevler Haftalık konu hakkında araştırma notları çıkarılır.
Sınavlar Ara ve yıl sonu.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)