Ders Adı Türk Sineması
Ders Kodu RTS-402
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) öğr.Gör.Dr.Serdar Gezer
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Filmleri toplumbilimsel temelde analiz edebilir. 2- Türk Sineması’nın önemli dönemleri ve bu dönemlere ait filmleri değerlendirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Türk sinemasının doğuşu ve gelişimi, tiyatrocular dönemi, geçiş dönemi, sinemacılar dönemi, Türk sineması akımları, örnek film analizleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere Türk sinemasını tanıtmak, Türk sinemasına hakim olmalarını sağlamak, Yeşilçam sinemasını anlamalarını sağlamak
Dersin Amacı Ders kapsamında öğrencilerin sinemanın Türkiye’ye gelişi ve tarihsel süreç içindeki teknik, ekonomik, toplumsal, siyasal ve sanatsal gelişimini öğrenmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin içeriği hakkında bilgilendirme.
2 Sinemanın Osmanlı topraklarına gelişi, Türk Sineması'nın başlangıç yılları, ilk film gösterimleri, Fuat Uzkınay, Sigmund Weinberg.
3 Türk sinemasında tiyatrocular Dönemi ve Muhsin Ertuğrul Sineması.
4 Geçiş Dönemi (1938-1952)
5 Sinemacılar Dönemi (1952-1963)
6 Türk Sinemasında önemli bir düşünsel odak: Metin Erksan (Filmler: Yılanların Öcü, Susuz Yaz, Kuyu, Sevmek Zamanı)
7 Sosyal sorunlara soğukkanlı bir yaklaşım denemesi: Lütfi Ömer Akad (Filmler: Gelin, Düğün, Diyet)
8 Güncel sorunlara belirgin yaklaşımlar: Halit Refiğ (Gurbet Kuşları) ve Yılmaz Güney (Yol, Umut, Sürü)
9 Yeni Türk Sineması
10 Nuri Bilge Ceylan sineması üzerine (Filmler: Yönetmenin Filmografisinin Tamamı)
11 Zeki Demirkubuz (ve Semih Kaplanoğlu) sineması üzerine (Filmler: Yönetmenin Filmografisinin Tamamı)
12 Tolga Karaçelik sineması üzerine (Filmler: Sarmaşık, Kelebekler)
13 Emin Alper sineması üzerine (Filmler: Tepenin Ardı, Abluka)
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 2
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 4
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 3
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 3
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 5
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 1
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 1
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 1
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 1
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 1
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 1
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 14 4 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Osmanlı’dan Tiyatrocular Dönemine Türk Sineması Tiyatrocular Dönemi ve Muhsin Ertuğrul
Diğer Kaynaklar Osmanlı’dan Tiyatrocular Dönemine Türk Sineması Tiyatrocular Dönemi ve Muhsin Ertuğrul
Materyal
Dökümanlar Osmanlı’dan Tiyatrocular Dönemine Türk Sineması Tiyatrocular Dönemi ve Muhsin Ertuğrul
Ödevler Belgesel: Türk Sineması İlk Yıllar, TRT Film: Aysel Bataklı Damın Kızı Film: Bir Millet Uyanıyor, 1932 Film: Muhsin Ertuğrul Belgeseli Film: Vurun Kahpeye, Lütfi Ö. Akad Belgesel: Türk Sİneması'nda Geçiş Dönemi, TRT Film: Yılmaz Ali, Faruk Kenç, 1940 Film:Haremde Dört Kadın, Halit Refiğ, 1965 Film: Dokuz Dağın Efesi: Çakıcı Geliyor, Metin Erksan, 1958 Film: Kurdoğlu 1 / Osmanlı Bedel İster, Yücel Çakmaklı, 1991 Film: Umut, Yılmaz Güney, 1970 Film: Dönüş, Türkan Şoray, 1972 Film: Bir Dağ Masalı, Turgut Demirağ, 1946 Film: Ö. Lütfi Akad, Kanun Namına, 1952 Film: Şehirdeki Yabancı, Halit Refiğ, 1962 Film: Canım Kardeşim, Ertem Eğilmez, 1973 Film: Endişe, Şerif Gören ve Yılmaz Güney, 1974 Film: Zengin Mutfağı, Başar Sabuncu, 1988 Film: Herhangi Bir Kadın, Şerif Gören, 1981 Film: Sosyete Şaban, Kartal Tibet, 1985 Film: Tabutta Rövaşata, Derviş Zaim, 1996 Film: Çözülmeler, Yusuf Kurçenli, 1994 Film: Amerikalı, Şerif Gören, 1993 Film: Masumiyet, Zeki Demirkubuz, 1997 Film: Yumurta, Semih Kaplanoğlu, 2007 Film: Kasaba, Nuri Bilge Ceylan, 1997 Film: Şehirdeki Yabancı, Halit Refiğ, 1962 Film: Birleşen Yollar, Yücel Çakmaklı, 1970 Film: Yılanların Öcü, Metin Erksan, 1962 Film: Susuz Yaz, Metin Erksan, 1963 Film: Sürü, Yılmaz Güney, 1979 Film:Umut, Yılmaz Güney, 1970
Sınavlar
Materyal Diğer Kitap: Şükrü Sim, Türk Sinema Tarihi Alim Şerif Onaran, Türk Sineması 1. Cilt Makale: 1960’LI YILLARDA TÜRK SİNEMASINDA TOPLUMSAL GERÇEKÇİLİK; Metin Kasım, H. Deniz Atayeter, 2012 Tez: Okan Ormanlı, Türk Sinemasında Geçiş Dönemi ve Toplumsal Alt Yapısı, 2006 TÜRK SİNEMASI AKIMLARI BAĞLAMINDA OSMANLI TEMASININ SUNULUŞ BİÇİMİ, Fatih İnce, 2015 Serdar Çağlar, 2005 YILI SONRASI TÜRKİYE SİNEMA ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI, 2019
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)