Ders Adı Medya Etiği
Ders Kodu RTS-405
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Medyada yaşanan başlıca etik problemleri ayırt edebilir ve yorumlayabilir. 2.Medya etiğini öğrenir 3.Medyanın toplumsal görevinin farkına varır 4.Olayları toplumsal boyutta algılar ve etik açıdan olumlu ve olumsuz davranışları fark eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Etik, medya etiği, medyada temsil, medyanın etik sorunları, basın meslek ilkeleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dersin amacını, medya ve etik alanındaki temel tartışmaların ve medyanın yayın ve yapımda gözeteceği etik kuralların neler olduğunu göstermek oluşturmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Etik kavramının incelenmesi, medya etiği
  Ön Hazırlık: Okuma
2 Etik kavramının incelenmesi, medya etiği
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Medya etiğinin temelleri ve boyutları
  Ön Hazırlık: Okuma
4 Medya ve siyaset ilişkisi
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Medya ve toplumsal ilişki (kadın, çocuk, terör vb. haberlerin ele alınışı)
  Ön Hazırlık: Okuma
6 Azınlıkların medyada temsiline ilişkin sorunlar
  Ön Hazırlık: Okuma
7 Özel yaşam, kişilik hakları, bilgiye erişme, kaynak belirtme, tarafsızlık, kişisel hakların korunması, kaynak güvenilirliği
  Ön Hazırlık: Okuma
8 Kamu yararı ve gazetecilik mesleği: farklı bakış açıları odağında
  Ön Hazırlık: Okuma
9 Medya etiği ve mülkiyet yapısı ilişkisi
  Ön Hazırlık: Okuma
10 Yeni iletişim teknolojileri, internet haberciliği ve etik sorunlar
  Ön Hazırlık: Okuma
11 Günümüzde medyanın etik sorunları
  Ön Hazırlık: Okuma
12 Medyada etik ihlal örnekleri
  Ön Hazırlık: Okuma
13 Basın meslek ilkeleri
  Ön Hazırlık: Okuma
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 5
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 5
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 4
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 5
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 5
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 2
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 2
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 2
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 2
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 2
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 2
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 28 28
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 28 28
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Çaplı B. ve Tuncel H. (2010), Televizyon Haberciliğinde Etik, Fersa Matbaacılık: Ankara
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)