Ders Adı Kurgu Kuram ve İlkeleri
Ders Kodu RTS-407
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Film kurgusunda var olan temel düzenleme yöntemlerini kullanır. 2- Filmler için kurgu yöntemleri geliştirir. 3- Sinema, reklam filmi veya kısa film tasarımı gerçekleştirir. 4- Ses ve görüntü kurgusunu öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Video kurgu, kurgu teknikleri, temel kurgu yöntemleri, görüntü kurgusu, ses kurgusu, kısa film kurgusu, reklam kurgusu, sinema filmi kurgusu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Video uygulamaları için gerekli temel bilgilerin verilmesi, temel video kurgu programlarının tanıtımı ve kurgu estetiği ve sanatı hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Kurgu, video kurgu teknikleri, kurgu çeşitleri
3 Görüntü Kayıt Sistemleri, analog-dijital kayıt sistemleri, kurgunun estetik boyutu ve tarihi
4 Doğrusal ve doğrusal olmayan (NLE) kurgu sistemleri
5 Manyetik bantlarda kurgu türleri, offline ve online kurgu, online-offline media, yayın otomasyonu hakkında temel bilgi
6 Doğrusal olmayan kurgu programları hakkında temel bilgiler
7 Sayısal görüntü ve ses özellikleri, dosya türleri, bilgisayarda saklama koşulları, sayısallaştırma, işaretleme, convert (çevirme) işlemleri
8 Doğrusal olmayan sistemlerde donanım yapısı, yazılım yapısı, temel çalışma prensipleri, dosya uyumu ve çalışma prensipleri, sayısallaştırma, galeri penceresi, kurgu monitörleri, yazılım ara yüzleri ve karşılaştırma, yazılım yapısı ve işaretleme (in-out)
9 Kaset ortamına çıkış alma, Master-Out, Edl ile çalışma, Çıkarılabilir, taşınabilir HDD ve 1394 H.Disk- External Disk’ler ile çalışma. Ağ Sistemleri ile yayın otomasyon sistemlerine veri transferi.
10 Proje ve sistem yönetimi, Media Logging, Batch List oluşturma, Çoklu kaset-medya ile çalışma, Rejili çekimlerde kurgu, sistem bakımı, EDL çıktısı, proje manager
11 Blue-ray Disk ve DVD menü hazırlama, interaktif sunum hazırlıkları ve menü sistemi. İnternet ortamına taşıma.
12 Uygulama
13 Uygulama
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Bülent Küçükerdoğan, Turhan Yavuz ve İbrahim Zengin, Video ve Film Kurgusuna Giriş, Es Yayınları, 2005
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)