Ders Adı Televizyon ve Sinemada Uyarlama
Ders Kodu RTS-408
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Uyarlama tekniklerini kavrar. 2.Anlatı türlerini tanımlar. 3.Uyarlamaların tarihsel gelişimini belirtir. 4.Bir romanı sinema anlatısına uyarlamayı tanımlar. 5.Farklı anlatı türlerini çözümleyebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin içeriğinde anlatı ve anlatı türleri, televizyon ve sinemanın doğuşu ve gelişimi, uyarlamaların tarihsel gelişimi, türleri ve sorunları bulunmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu derste televizyon ve sinemada edebiyat uyarlama tekniklerinin öğrencilere aktarılması, anlatı tekniklerinin incelenmesi, uyarlama türlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Anlatı ve anlatı türleri
3 Televizyon ve sinemanın doğuşu ve gelişimi
4 Televizyon ve sinemanın benzerlikleri ve farklılıkları
5 Uyarlamaların doğuşu ve tarihsel gelişimi
6 Uyarlama türleri ve sorunları
7 Öykü uyarlaması
8 Doğrudan uyarlama, yorumlama ve esinlenme
9 Klasik bir roman uyarlaması
10 Türk sinemasında uyarlama
11 ABD sinemasından uyarlama
12 Amerikan ve Türk sinemalarındaki uyarlamaların karşılaştırılması
13 Televizyon dizilerinde uyarlama
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1.James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur, Oğlak Yayıncılık, 2002. 2.Zeynep Çetin Erus, Amerikan ve Türk Sinemalarında Uyarlamalar, Es Yayınları,2009.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)