Ders Adı Uluslararası İletişim
Ders Kodu RTS-410
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Uluslararası iletişim sürecini tüm boyutları ile (sosyal, ekonomik, siyasi, askeri, iletişimsel) öğrenir. 2- Uluslararası haber ajansları hakkında bilgi sahibi olur. 3- Uluslararası iletişim alanında yapılan düzenlemeleri açıklar. 4- Uluslararası medyadaki eşitsizliğinin temelini anlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uluslararası iletişim, enformasyon ve iletişim teknolojileri, enformasyon toplumu, ağ toplumu, yeni dünya düzeni ve kapitalizm, uluslararası haber ajansları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dersin amacını uluslararası iletişimdeki temel kavram ve yaklaşımların ve ekonomi, kültür ve teknolojinin uluslararası iletişimle olan ilişkisinin öğrenilmesi oluşturmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Uluslararası iletişimin tanımı ve kapsamı
3 Uluslararası iletişim kuramları
4 Enformasyon ve iletişim teknolojisi tarihi, yeni iletişim teknolojileri
5 Yeni iletişim teknolojilerinin özellikleri
6 İletişimin uluslararasılaşması/küreselleşmesi bakımından sağladığı avantajlar ve dezavantajlar
7 Enformasyon toplumu ve ağ toplumu üzerine güncel tartışmalar
8 Uluslararası örgütler, demokrasi, ulusal egemenlik , tele demokrasi, bürokrasi ve infokrasi
9 Uluslararası iletişim politikalarında dönüşüm Medya İmparatorlukları, Uluslararası Televizyon
10 Ulusötesileşme, kültürel emperyalizm, homojenleşme
11 Uluslararası iletişim düzeni ve Türkiye, ekonomik, politik ve kültürel açıdan genel bir değerlendirme
12 Uluslararası iletişim ve internet
13 Uluslararası haber ajansları
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Stuart Hall, Yerel ve Küresel: Küreselleşme ve Etniklik. (Çev. Hakan Tuncel) Kültür Küreselleşme ve Dünya Sistemi (Der. Anthony King.) Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998 2- Güliz Uluç, Küreselleşen Medya:İktidar ve Mücadele Alanı,İstanbul: Anahtar Yayınları, 2003 3- Haluk Geray, İletişim ve Teknoloji, Ankara: Ütopya Yayınevi, 2002 4- Funda Başaran, Telekomünikasyon Politikaları: Avrupa Birliği ve Türkiye, Avrupa Birliği ve Türkiye'de İletişim Politikaları, (Der. Mine Gencel Bek), İstanbul: Ümit Yayıncılık, 2003
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)