Ders Adı Medya İşletmeciliği
Ders Kodu RTS-411
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Medya işletmelerinin yapısını bilir. 2- Medya işletmeciliği hakkında genel bir bilgi sahibi olur. 3- Medya işletmeciliğinin fonksiyonlarını tanımlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Medya kuruluşlarının kuruluşu, yasalara karşı sorumlulukları, maliyet hesapları, sahiplik yapıları, piyasa koşulları ve meslek kuruluşlarıyla ilişkileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Medya endüstrisini oluşturan medya işletmelerini tanımak, medya işletmelerinin yapısal değişimini ve medya işletmelerinde yönetim yapısını öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, ders hakkında bilgi verme
2 Medya işletmeciliği, tarih ve tanımı
3 Medya işletmesi yapısı
4 Medya işletmelerinde sahiplik
5 Medya işletmelerinde yasal denetim ve sorumluluk
6 Medya işletmeciliği ve kamusal çıkar
7 Medya işletmeciliğinin sosyo-ekonomik boyutu
8 Medya işletmeciliğinin siyasal boyutu
9 Medya işletmelerinde rekabet
10 Küreselleşme ve medya işletmeciliği ilişkisi
11 Küresel medya işletmeciliği
12 Türk medya işletmeciliği
13 Medya işletmeciliğinde geleceğe yönelik aktarımlar
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Semra Atılgan, Basın İşletmeciliği, Beta Yayınları, 1999 2- Michael Kuyucu, Türkiye’de Medya Ekonomisi, Esen Kitap, 2012 3- Orhan Baytar, Teorik ve Pratik Açıdan Medya Ekonomisine Bakış, Çizgi Kitabevi, 2013
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)