Ders Adı Sinemada Görsel Yapı
Ders Kodu RTS-412
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Sinema ve sinema ile ilişkili tüm görsel unsurları öğrenir 2- Film çekme aşamasından önceki teknik hazırlığı öğrenir 3- Bir film için gerekli tüm unsurları bir arada sentezler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sinemada görüntü unsurları, yönetmen, ışık, gölge, aydınlatma, aktör, senaryo vs.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dersin amacını sinema sanatının görsel unsurlarını oluşturan tüm ekip ve ekipmanların tanıtımını sağlamak oluşturmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, ders hakkında bilgi verme
2 Görüntü ve görüntü yönetmenliği nedir?
3 Çekim hazırlıkları, senaryo çalışmaları, çekim senaryosu, teknik ekip, donanım, teknik araçların hazırlanması
4 Betimleme, dekorasyon, yönetmen, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni
5 Çekim, çekim alanı, çekimlerin izlenilmesi ve değerlendirilmesi
6 Çerçeve kompozisyonu, kompozisyon temelleri, filmin kompozisyonu
7 Çekim biçimleri, temel optiklerin tanınması, perspektif, kamera hareketleri, bakış yönü ve açısı, hareket yönü ve açısı, ışık ve gölge
8 Sinemada aydınlatma sanatı
9 Işık/gölge aydınlatması, gölgesiz aydınlatma, iç çekimde aydınlatma, aktörlerin ve eşyaların aydınlatılması
10 Dış çekimde aydınlatma, mekan seçimi, setin oluşturulması, doğal ışık, yapay ışık, mekanın iklimi, çekim günü hava koşulları
11 Mekan ve hava durumuna göre çekimler: karlı havada çekim, kapalı havada çekim, güneşli havada çekim, yağmurlu havada çekim
12 Film izleme
13 Film izleme
14 Film izleme ve genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Mark Brindle, Dijital Film Yapımı El Kitabı, (Çev. Ahmet Ilgaz), İnkılap Yayınevi, 2013 2- James Richards vd. , Film Yapım Temelleri Seti, (Çev. Senem Aytaç vd. ), Literatür Yayıncılık 3- Mehmet Arslantepe, Sinemada Görsellik, Umuttepe Yayınları, 2012.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)