Ders Adı Kültürel İncelemeler
Ders Kodu RTS-413
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr.Öğrt.Üyesi Vedat TEZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Kültürel incelemeler, disiplinine ilişkin temel terimler, kavramlar, akımlar ve önemli kişiler hakkında bilgilerini geliştirir. 2- Kültürel incelemelerde görülen önemli kuramları ve görüşleri açıklayabilir. 3- Kültürel süreçlerin ve eserlerin ortaya çıkışı, biçimlenişi, yayılışı, tüketilişi ve aldıkları tepkileri tanıma, analiz etme ve yorumlama yetisine sahip olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği Kültür kavramı, kültürel incelemeler, kültür kuramları, modernizim, postmodernizm, kültür-kimlik-dil, kültürler arası iletişim
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Kültürel incelemelerde yaygın olan ana kavramlar, akımlar, kültürel süreçlerin ve eserlerin nasıl üretildiği, biçimlendiği, yayıldığı, tüketildiğinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yunan düşüncesinde rasyonalite
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
2 Erken modern felsefe ve Kartezyen düşüncede rasyonalite I
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
3 Erken modern felsefe ve Kartezyen düşüncede rasyonalite II
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
4 Kant'a göre rasyonalite I
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
5 Kant'a göre rasyonalite II
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
6 Sosyolojik yöntemde rasyonalite ve Durkheim'ın pozitivizmi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
7 Sosyolojik yöntemde rasyonalite ve Durkheim'ın pozitivizmi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
8 Dönem Ara sınav
  Ön Hazırlık: Bulunmamaktadır.
9 Horkheimer'a göre nesnel akıl ile öznel akıl arasındaki ayrım
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
10 Aydınlanma rasyonalitesi ile bilimsel aklın eleştirisi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
11 Öznelliğin kurulmasının Foucault'ya göre analizi I
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
12 Öznelliğin kurulmasının Foucault'ya göre analizi II
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
13 Rasyonalite ve söylem
  Ön Hazırlık: İlgili kaynaktan konu araştırılır.
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Bulunmamaktadır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 4
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 4
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 4
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 4
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 4
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 2
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 4
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 5
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 2
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 2
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 2
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu ADORNO, Theodor; Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi,İletişim Yayınları,İstanbul,2007, FISKE, John; Popüler Kültürü Anlamak,Parşömen,İstanbul,2012, Felsefe Tarihi: Thalesten Baudrillarda, Ahmet Cevizci, Say Yayınları.
Diğer Kaynaklar ADORNO, Theodor; Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi,İletişim Yayınları,İstanbul,2007, FISKE, John; Popüler Kültürü Anlamak,Parşömen,İstanbul,2012, Felsefe Tarihi: Thalesten Baudrillarda, Ahmet Cevizci, Say Yayınları.
Materyal
Dökümanlar ADORNO, Theodor; Kültür Endüstrisi, Kültür Yönetimi,İletişim Yayınları,İstanbul,2007, FISKE, John; Popüler Kültürü Anlamak,Parşömen,İstanbul,2012, Felsefe Tarihi: Thalesten Baudrillarda, Ahmet Cevizci, Say Yayınları.
Ödevler Haftalık konu hakkında araştırma notları çıkarılır.
Sınavlar Ara ve yıl sonu.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)