Ders Adı Televizyon ve Sinemada Grafik Uyarlama
Ders Kodu RTS-414
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- İki ve üç boyutlu tasarımı bilir, oluşturur 2- Sinema, televizyon grafiği yapar, uygular 3- Hareketli görüntü tasarım ilkelerini kavrar 4- Hareketli görüntü ön hazırlığı, taslak oluşturur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Adobe After Effects, jenerikte kullanılan görsellerin video çekimleri, 3 boyutlu modellerin yapım aşamaları, Storyboard yapımı, montaj aşaması ve çıktı alımı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Sinema, televizyon, video grafiği bilgilerini ve uygulama bilgilerini kavratmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, ders hakkında bilgi verme
2 Hareketli Grafik tasarım nedir? Hareketli Grafik tasarım kavramları.
3 Video grafikleri inceleme, çözümleme
4 After Effects programı
5 After Effects Kompozisyon oluşturma ve key frame
6 After Effects maskeleme ve yazı ve solid oluşturma
7 After Effects müzik ritm hareket senkon yakalanması
8 Stop motion görüntü çekilmesi after effects entegresi
9 Müzik klibi projesi araştırma ve storyboard oluşturma
10 After effects animasyon uygulamaları
11 After effects kamera ve ışık kullanımı
12 After effects efektleri inceleme
13 Müzik klibi eleştirme ve değerlendirme
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- David Bordwell, Kristin Thompson, Film Sanatı (Çev: Ertan Yılmaz, Emrah Suat Onat) De Ki Yayınevi, 2012 2- Hatice Öz, Sinema Jeneriklerinde Görsel Tasarım Açısından Grafik Öğelerin Kullanımı, Yayınlanmamış Doktora tezi, 2006
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)