Ders Adı Postprodüksiyon I
Ders Kodu RTS-415
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yasin Öztürk
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Üretilen radyo, televizyon ve sinema ürünlerinin yayına hazırlanma aşamasını öğrenir. 2- Teknik altyapı konusunda bilgi sahibi olur. 3- Yayın için gerekli organizasyon ve planlamaları gerçeleştirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Post-prodüksiyon kavram ve teknik, post-prodüksiyon süreci, teknik malzemelerin tanıtımı, uygulama yapma
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Radyo, televizyon ve sinemaya ilişkin üretim aşamasından sonra ürünlerin yayına hazırlanması aşamasının öğretilmesi hedeflenmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, ders hakkında bilgi verme
2 Pre-prodüksiyon, prodüksiyon ve post-prodüksiyon kavramları ve aşamaları
3 Post-prodüksiyon aşaması- teknik ekipmanların tanıtımı
4 Post-prodüksiyon aşaması: maliyet hesaplamaları, toplanan verilerin paylaşımı
5 Televizyon ve sinemada kurgu nasıl yapılır?
6 Görsel efekt nedir?
7 After Effects programına giriş.
8 After Effects programında katman tekniği
9 After Effect programında anahtarlama tekniği
10 After Effects programında 3d çalışma
11 Uygulama projesi: Pre-prodüksiyon aşaması
  Ön Hazırlık: Proje olarak ne yapılacağı konusunda araştırma yapılır.
12 Uygulama projesi: Prodüksiyon aşaması
13 Uygulama projesi: Post-prodüksiyon aşaması
14 Projelerin değerlendirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 2
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 2
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 4
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 2
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 2
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 5
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 5
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 5
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 5
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 2
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 5
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Bülent Küçükerdoğan, Sinemada Kurgu ve Eısensteın, Hayalbaz Yayınevi, 2010 2- Nicolas Bourriaud, Postprodüksiyon, Bağlam yayıncilik, … 3- Jane Barnwell, Film Yapımının Temelleri, Literatür Yayıncılık, 2011
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)