Ders Adı Medya Endüstrisi
Ders Kodu RTS-416
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Medya endüstrisi kavramını tanımlar 2- Toplumsal, ekonomik, finansal yapılarla medya endüstrisi arasındaki ilişkiyi kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Medya endüstrisinin yapısı, popüler medya, ürün yerleştirme, ürün yerleştirme türleri, medya endüstrisi ve seyirci arasındaki ilişki
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Medya endüstrisinin yapısının, popüler medya, ürün yerleştirme, ürün yerleştirme türleri, medya endüstrisi ve seyirci arasındaki ilişkinin öğrenilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Medyanın gelişimi
3 Kültür endüstrisi olarak medya endüstrisi
4 Yerli medya yapım şirketleri
5 Yabancı medya yapım şirketleri
6 Yerli medya dağıtım şirketleri
7 Yabancı medya dağıtım şirketleri
8 Ürün yerleştirme
9 Medyanın pazar yapısı
10 Medya ve seyirci ilişkisi
11 Medyada tekelleşme
12 Medya endüstrisinin destek mekanizmaları
13 Bağımlı- bağımsız medya kuruluşları
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Hürriyet Konyar, Türkiye'de Medya Endüstrisi ile Kurulan Kültürel Farklılıklar, Ütopya Yayınevi 2011
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)