Ders Adı Dijital Radyo Uygulamaları
Ders Kodu RTS-417
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Mahmut Ruşen Coşkun
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Radyonun kitle iletişim araçları içindeki yeri ve tarihsel gelişim süreci konusunda bilgi sahibi olur. 2- Radyonun çalışma prensiplerini öğrenir. 3- Radyoda program yapım yöntemlerini öğrenir ve uygular. 4- Radyoda program yapma becerisi kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Öğrenci olmak. -
Dersin İçeriği Radyo programları, dijital radyo, dijital radyo programı yapma uyugulamaları, dijital radyo tekniği; kayıt ve montaj, online platformlarda ses tasarımı ve sunumu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı radyo program yapımcılığının dijital formatlara uygun olarak öğretilmesidir
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme ve değerlendirmenin nasıl olacağı konusunun anlatılması.
  Ön Hazırlık: Derste kullanılacak cihazların çalışır durumda olmasını sağlamak.
2 Radyonun teknik anlamda gelişiminden bahsedip günümüz teknolojisine geçiş yapılmasının kavranmasını sağlamak.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır olmasını sağlamak.
3 Günümüz radyoculuğunun yayında kullandığı teknik donanımdan bahsedip bunun ile ilgili cihazların tanıtımının sağlanması.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır olmasını sağlamak.
4 İnternet radyoculuğundan bahsedip günümüzde sosyal medyada bulunduğu yer üzerinden tartışma sağlanması.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır olmasını sağlamak.
5 Dijital radyoculukta kullanılan cihazlar ile uygulama yapılmasını sağlamak ve bu konuda kullanılan yazılımları tanıtmak.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır olmasını sağlamak.
6 Dijital radyoculukta kullanılan cihazlar ile uygulama yapılmasını sağlamak ve bu konuda kullanılan yazılımları tanıtmak.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır olmasını sağlamak.
7 Dijital radyoculukta kullanılan cihazlar ile uygulama yapılmasını sağlamak ve bu konuda kullanılan yazılımları tanıtmak.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır olmasını sağlamak.
8 Dijital radyoculukta kullanılan cihazlar ile uygulama yapılmasını sağlamak ve bu konuda kullanılan yazılımları tanıtmak.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır olmasını sağlamak.
9 Dijital radyoculukta kullanılan cihazlar ile uygulama yapılmasını sağlamak ve bu konuda kullanılan yazılımları tanıtmak.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır olmasını sağlamak.
10 Dijital radyoculukta kullanılan cihazlar ile uygulama yapılmasını sağlamak ve bu konuda kullanılan yazılımları tanıtmak.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır olmasını sağlamak.
11 Dijital radyoculukta kullanılan cihazlar ile uygulama yapılmasını sağlamak ve bu konuda kullanılan yazılımları tanıtmak.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır olmasını sağlamak.
12 Dijital radyoculukta kullanılan cihazlar ile uygulama yapılmasını sağlamak ve bu konuda kullanılan yazılımları tanıtmak.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır olmasını sağlamak.
13 Dijital radyoculukta kullanılan cihazlar ile uygulama yapılmasını sağlamak ve bu konuda kullanılan yazılımları tanıtmak.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır olmasını sağlamak.
14 Dijital radyoculukta kullanılan cihazlar ile uygulama yapılmasını sağlamak ve bu konuda kullanılan yazılımları tanıtmak.
  Ön Hazırlık: Kullanılacak cihazların hazır olmasını sağlamak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 4
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 4
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 4
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 5
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 5
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 5
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 5
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 8 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Analog ve dijital ses kurgusu teorik bilgi dökümanları.
Diğer Kaynaklar Analog ve dijital ses kurgusu teorik bilgi dökümanları.
Materyal
Dökümanlar Analog ve dijital ses kurgusu teorik bilgi dökümanları.
Ödevler Hazırlanmış radyo programının uygulaması.
Sınavlar Test.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)