Ders Adı Sanat ve Yaratıcılık
Ders Kodu RTS-420
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Sanat ve sanatta yaratıcılık kavramlarını tartışır 2.Sanat olarak sinema ve sinemada yaratıcılık konusunu anlar 3.Sanat tarihi, sanat akımları konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sanat, yaratıcılık, yaratıcı sanatsal süreç, sinema sanatında yaratıcılık, yaratıcı sinema eserleri, sanat eserinin yaratım süreci
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler sanat ve yaratıcılık kavramlarını sinema, resim, edebiyat gibi farklı alanlar temelinde insanın duygu, düşünce ve anlayışını, tabiattaki malzemelerden faydalanarak, heyecan ve hayranlık uyandıracak bir biçimde nasıl ifade ettikleri üzerine bilgi ve deneyim kazanacaklardır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Yaratıcılık nedir? Sanat ve sanatsal zeka, sanatsal yaratım
3 Sanat sorunları ve kuramları
4 Yansıtmacı ve anlatımcı kuram
5 Sanat ve yaşantı
6 Sanat tarihi, uygarlıklar sanatı
7 Sanat ve felsefe ilişkisi
8 Sanat ve eleştirel teori: Eleştirel sanat okumaları
9 Sanatsal yaratıcılık nasıl geliştirilir?
10 Sanat eseri yaratım süreci
11 Sinemada yaratıcılık
12 Sanat eserleri ve yaratıcıları
13 Sanat eserleri ve yaratıcıları
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Rudolf Arnheim, Sanat Olarak Sinema, (Çev. Rabia Ünal Tamdoğan), Hil Yayıncılık, 2010 2- E.H. Gombrich , Sanatın Öyküsü. (Çev.Bedrettin Cömert), İstanbul, Remzi Kitabevi, 1992 3- İnci San, Sanat Eğitimi Kuramları, Ankara:Tan Yayınları, 1983 4- Ali Artun, Sanat Manifestoları. İstanbul: İletişim Yayınları, 2010
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)