Ders Adı Tüketim Kültürü ve Medya
Ders Kodu RTS-421
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Kültür ve medya arasındaki bağlantıyı kavrar. 2- Kültür ve medyanın toplum üzerindeki etkilerini değerlendirir. 3- Yeni medyanın topluma ve tüketim kültüre etkilerini anlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kültür, medya, tüketim kültürü, popüler kültür, kültür endüstrisi, kültürün inşaası, kültürel yapılar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu derste öğrencinin iletişim, kitle iletişimi, kültür, kitle kültürü, medya, yeni medya kavramlarını Türkiye'den ve dünyadan örneklerle sorgulayarak, araştırarak, tartışarak öğrenmesi ve iletişim çalışmalarında bağlantılar kurarak değerlendirmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Kültür kavramı
3 Kültür kuramları
4 Kültürün inşaası ve kültürel yapılar
5 Toplumsal kültür yapıları
6 Kültür endüstrisi
7 Tüketim kültürü ve popülerlik
8 Medyanın tüketim kültürüne etkileri
9 Popüler kültür ve medya
10 Küreselleşme ve tüketim kültürü
11 Dijital dünyada tüketim kültürü
12 Kültürel yozlaşması
13 Genel tekrar
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Mary Douglas ve Baron Isherwood, Tüketimin Antropolojisi (Çev. Erden Attila Aytekin), Dost Yayınları, 1999 2- Max Horkheimer ve Theodor Adorno, Aydınlanmanın Diyalektiği II (Çev. Oğuz Özügül), Kabalcı Yayınevi, 1995. 3- George Ritzer, Toplumun McDonaldlaştırılması: Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme (Çev. Şen Süer Kaya ), Ayrıntı Yayınları, 2000. 4- George Ritzer, Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek (Çev. Şen Süer Kaya), Ayrıntı Yayınları, 2000. 5- Geçer, Ekmel. Medya ve Popüler Kültür, İstanbul; Metamorfoz Yayıncılık, 2015
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)