Ders Adı Siyasal İletişim
Ders Kodu RTS-422
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç.Dr.Erdal EKE
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- İktidar mücadelesi ve kitle iletişim araçları arasındaki bağlantı hakkında bilgi sahibi olur. 2- Siyasal iletişim sürecindeki siyasal kampanyaların rolünü ve önemini kavrar. 3- Siyasal iletişim sürecinde yer alan tüm aktörlerin siyasal iletişim süreci içindeki yerini ve önemini bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Siyasal iletişim, siyasal iletişim sürecinde yer alan aktörler, siyasal partiler, siyasal iletişim kampanyaları, seçim kampanyaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Siyasal iletişim alanına ilişkin temel kavramları ele alarak, siyasal iletişim alanının diğer disiplinlerle olan bağıntısını ve siyasal iletişim türlerini irdelenmesini sağlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve derse ilişkin bilgi verme
  Ön Hazırlık: Dersle ilgili literatür taraması.
2 Siyasal iletişimin tanımı, siyasal iletişim süreci
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının incelenmesi.
3 Siyaset biliminin temel kavramları olan siyasal iktidar, devlet,hükumet, siyasal partiler
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının incelenmesi.
4 Siyasal iletişim sürecinde yer alan aktörler
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının incelenmesi.
5 Siyasal iletişim ve dil, retorik ve propaganda
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının incelenmesi.
6 Siyasal iletişim türleri, yöntemleri ve teknikleri
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının incelenmesi.
7 Siyasal partiler ve kampanyalar
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının incelenmesi.
8 Türkiye'de seçim kampanyası örnekleri
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının incelenmesi.
9 Dünya’da seçim kampanyası örnekleri
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının incelenmesi.
10 Siyasal partilerin siyasal kampanya süreçleri
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının incelenmesi.
11 Seçimler ve siyasal iletişim ve medyanın siyasal iletişimdeki etkisi ve işlevi
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının incelenmesi.
12 Siyasal kampanya hazırlama uygulaması (afiş, video, metin vb.)
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının incelenmesi.
13 Uygulama değerlendirmesi
  Ön Hazırlık: Ders kaynaklarının incelenmesi.
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Dersle ilgili çıkarımları içeren bir metin hazırlanması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 2
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 2
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 1
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 2
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 3
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 3
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 3
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 3
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 2
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 3
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 3
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 30 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Aysel Aziz, Siyasal İletişim, Nobel Yayınevi. Ahmet Kalender, Siyasal İletişim, Çizgi Yayınevi.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)