Ders Adı Söylem Çözümlemesi
Ders Kodu RTS-424
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Serdar Gezer
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Söylem çözümleme yaklaşımlarını öğrenir 2- Edebi metinler üzerinde söylem çözümlemesi yapar 3- Söylem ile ne anlatılmak istendiğini açıklar ve söylemi oluşturan farklı açıklamalara hakim olur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Söylem çözümleme, eleştirel söylem çözümleme, söylem, dilbilim, göstergebilim
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Söylem çözümleme yöntemlerini ve bunları uygularken gereken uygulama becerilerini kazanmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin içeriği hakkında bilgi paylaşımı
2 Foucault’cu öznellik.
3 Foucault’da İktidar, İktidar İlişkileri, Tahakküm, Hegemonya.
4 Foucault’da Panoptikon
5 Foucault’da Biyoiktidar- “Island” filmi
6 Giorgio Agamben: “Kutsal İnsan, Kamp”- “Children of Men” filmi.
7 Sosyal inşacılık nedir?
8 Söylem Nedir?
9 Söylem ve Öznellik.
10 Söylemsel Analizi, Söylemsel Psikoloji
11 Foucault’cu Söylem Analizi
12 Eleştirel Söylem Analizi
13 Söylem Analizi Örneği: “Çoğunluk” Filminin Söylem Analizi
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- V. Doğan Günay, Söylem Çözümleme, Ppatya Bilim, 2013 2- Sibel A. Arkonaç, Söylem Araştırmaları, Hiperlink, 206 3- Abdülhamit Çakır, Söylem Analizi Ne Demek istiyorsun?, Palet Yayınları, 2014 4- Murat Özüdoğru, Eleştirel Söylemden Eleştirel Okumaya, Anı Yayıncılık, 2016 5- Ömer Özer, Haber-Söylem-İdeoloji Eleştirel Haber Çözümlemeleri, LiteraTürk Yayınları, 2011
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)