Ders Adı Kamuoyu ve Kamuoyu araştırmaları
Ders Kodu RTS-425
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Kamuoyunu kavramsal olarak tanımlar. 2- Kamuoyu araştırmalarının yapılış nedenleri hakkında bilgi sahibi olur. 3- Medyanın kamuoyu oluşturma konusunda izlediği yollar ve kullandığı mekanizmalar hakkında da bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kamuoyu nedir, nasıl oluşur?, kamuoyu kanaatlerinin araştırılması ve medyada yansıması, kanaat önderleri, kamuoyunun dördüncü kuvvet olarak yorumu, seçim ve kamuoyu araştırmaları arasındaki fark
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Kamuoyu araştırmalarının nasıl algılanması, nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda farkındalık yaratmak, araştırmaların yapılış amacı konusunda bilgiler vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Kamuoyu kavramının tarihsel gelişimi ve temel yaklaşımlar
3 Kamuoyu kavramı bağlamında kamu, oy ve kamuoyunun tanımlanmasındaki farklı yaklaşımlar
4 Kamuoyunun nitelikleri
5 Kamuoyu, iletişim ve medya
6 Türkiye'de kamuoyu araştırmaları
7 Kamuoyu araştırma teknikleri
8 Kamuoyu araştırmalarında yöntem- sınırlılıklar
9 İletişim bilimleri alanında kamuoyu ve pazar araştırmaları ile ilgili kuramsal tartışmalar (gündem belirleme, suskunluk sarmalı)
10 Araştırma konusunun seçimi için tartışma ve öneriler
11 Araştırmanın tasarlanması, soru çerçevelerinin hazırlanması ve çalışacak grupların belirlenmesi
12 Görüşülecek grupların belirlenmesi ve ön çalışma
13 Ön çalışmanın değerlendirilmesi, gerekliyse tasarımda ve sorularda düzeltmeye/yenilemeye gidilmesi
14 Alan çalışması ve rapor yazımı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Pat Callbek Harper ve Celinda C. Lake, Kamuoyu Araştırmaları, (Çev: Nurettin Güz), Altınküre Yayınları, 2002. 2- Arsev Bektaş, Kamuoyu İletişim ve Demokrasi, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1996. 3- İ. Esen Yıldırım, Kamuoyu Araştırmaları ve Su Tüketim Bilinci Üzerine Bir Uygulama, Seçkkin Yayıncılık, 2010. 4- Michael A. Milburn, Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset, (Çev. Veli Duyan ve Ali Dönmez), İmge Yayınevi, 1998.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)