Ders Adı Yeni Toplumsal Hareketler ve Medya
Ders Kodu RTS-426
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Yeni toplumsal hareketlerin medyada temsil biçimini analiz eder. 2.Yeni toplumsal hareketlere yönelik araştırma yöntemlerini yorumlar. 3- Medyanın yerel ve küresel düzeyde kazandığı yeni işlevleri betimler. 4-Medya ve toplumsal hareket arasındaki ilişkiyi anlar ve analiz eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Toplumsal hareketlerin tarihçesi, toplumsal hareketlerin ortaya çıkışı, toplumsal hareket kuramları, yeni toplumsal hareketlerin gelişimi, yeni toplumsal hareket türleri, yeni toplumsal hareketlerin medyada temsili
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Yeni toplumsal hareketlerin nasıl ve neden ortaya çıktığı, güç ve iktidar ilişkilerini dönüştürme potansiyelleri ve yeni toplumsal hareketlerin medyadaki inşasının izlenilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Toplumsal hareket nedir, nasıl ortaya çıkmıştır, özellikleri nelerdir?
3 Toplumsal hareket teorileri: Kaynak Mobilizasyonu Teorisi
4 Toplumsal hareket teorileri: Yeni Toplumsal Hareketler
5 Yeni toplumsal hareketlerin dinamikleri, yeni toplumsal hareketlerin sınıflandırılması.
6 Yeni toplumsal hareket kavramı, ortaya çıkış nedenleri
7 Yeni toplumsal hareketler ve iktidar ilişkisi, demokratik sistemlerde yeni toplumsal hareketlerin konumu
8 Yeni toplumsal hareketler ve küreselleşme
9 Yeni toplumsal hareketlerde bireyin konumu
10 Medya araçları ve yeni toplumsal hareketler ilişkisi
11 Yeni toplumsal hareketlerin medyada temsili
12 Dünya'dan yeni toplumsal hareket örnekleri
13 Türkiye'den yeni toplumsal hareket örnekleri
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Gülcan Işık, Sanaldan Sokağa Toplumsal Hareketler, Nobel Akademik Yayıncılık, 2015 2- Gülcan Işık, Toplumsal Hareketler, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012 3- Barış Çoban, Yeni Toplumsal Hareketler, Küreselleşme Çağında Toplumsal Muhalefet, Kalkedon Yayınları, 2009. 4- William G. Martin, Toplumsal Hareketler 1750-2005 Dipten Gelen Dalgalar, Versus Yayınları, 2008. 5- Ulaş Başar Gezgin vd., Yeni Toplumsal Hareketler Küreselleşme, Direniş, Ütopya, Kalkedon Yayınları, 2009
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)