Ders Adı Postprodüksiyon II
Ders Kodu RTS-428
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Ses ve kurgu ekipmanlarını belirleyip seçim yapar. 2- Çekim, ve kurgu aşamalarında kullanacağı formatları tanır ve belirler. 3- Ses ve video efektlerini tasarlayıp canlı ve bant kaydı yapar. 4- Temel ses ve kurgu ekipmanlarını kullanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel kurgu efektleri, ses, görüntü ve yazı efekti hazırlama, Off line kurgu, On Line kurgu, jenerik hazırlama
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Sinema ve televizyon yapımlarında ses ve kurgu teknolojilerinin temel ilkelerinin ve teknik uygulamalarının öğrenilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve ders hakkında bilgi verme
2 Postprodüksiyon aşamaları
3 Görsel-işitsel efektler
4 Temel kurgu efektleri
5 Görsel efekt tasarlama ve uygulama
6 Kurgu yazılımı ve kullanım yerleri
7 Ses efekti tasarlama, uygulama, kaydetme ve birleştirme
8 Ses ve görüntü miksajı
9 Off Line kurgu
10 On Line kurgu
11 Alt yazı ve jenerik hazırlama
12 Jenerik hazırlama, renk düzeltme, çıktı alma
13 Uygulama
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 0
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 0
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 0
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 0
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 0
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 0
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 0
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 0
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 0
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 0
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 0
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1- Nicolas Bourriaud, Postprodüksiyon, Bağlam Yayıncılık 2- Bülent Küçükerdoğan, Sinemada Kurgu ve Eisenstein, Hayalperest Yayınevi, 2014
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)