Ders Adı Medya ve Toplum
Ders Kodu RTS-802
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üye. Seyhan Aksoy
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Öğrenci iletişim kuramları ve kuramcıları ışığında iletişim, medya ve toplum ilişkisini sorgulayabilecektir 2. Öğrenci, medyayı siyaset ve politikalar bağlamında analiz edebilecektir 3. Öğrenci kamu algısının medya aracılığıyla kurgulandığını öğrenecektir 4. Öğrenci iletişimin ve medyanın toplumsallaşma sürecindeki rolünü ve etkilerini değerlendirebilecektir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Medya organizasyonlarında mesajın kurgusu, içerik, medya etkisi, medya sistemleri ve bu sistemlerin diğer sistemlerle ilişkileri dersin konusunu oluşturur.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Başta iletişim disiplini olmak üzere ana akım yaklaşım içerisindeki farklı kuram ve modelleri tanımlamak, eleştirel çalışmalar kapsamında yer alan yaklaşımlara ilişkin kuram ve yöntem bilgisini ifade etmek.
Dersin Amacı Bu ders iletişim bilimleri alanında yapılan kuramsal çalışmalar eşliğinde Hegel ve Antonio Gramsci’den günümüze kadar, medya ve toplum ilişkisini sorgulamayı amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Derse giriş
2 Medya Kurumları ve toplumdaki rolü
3 Bir medya kuruluşları tanımlama
4 Medya türü tanımlanması
5 Medya Endüstrileri
6 Televizyon Sanayi
7 Vize sınavı
8 Medya Ürünleri
9 Medyada Temsili ve Sahte
10 İdeolojiler ve Medya
11 Haber değerleri / medya değerleri
12 Küreselleşme
13 Medya ve Pazar
14 Final sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenciler Radyo ve TV programcılığı, Film yapımı gibi süreçleri fakülte ve üniversite bünyesindeki birimlerde deneyimleyerek tüm sürece hakim olur. 0
2 Alandaki kuramsal literatürü tanır ve yorumlayabilir. 0
3 Yapım sonrası aşamasında kullanılan bilgisayar uygulamalarını giriş seviyesinde kullanabilir. 0
4 Televizyon ve film sektöründe, yapımcı, senarist, kameraman, yönetmen, kurgucu, haber programcısı; reklam sektöründe; metin yazarı, kameraman ve yönetmen olabiliyorlar. 0
5 Film festivallerinde program direktörlüğü, koordinatörlük yapabiliyorlar. 0
6 Tüm mezunlarımız Sinema ve Televizyon alanı başta olmak iletişimin diğer dallarında lisansüstü eğitimi de yapabiliyorlar. 0
7 Sinemayı kültürel bir metin olarak konumlandırarak onu çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırabilir, kodlarını çözümleyebilir. 0
8 İletişim alanındaki güncel çalışmalara hakim olur. 0
9 Medya metinlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabilir. 0
10 İnternet tabanlı yayıncılık konusunda bilgi ve deneyim sahibi olur. 0
11 Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve içerik üretir. 0
12 Medya ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Rigel, Nurdoğan, v.d. (2003)Kadife Karanlık, İstanbul: Su Yayınları 2. Tomlinson, John (1999) Kültürel Emperyalizm, İstanbul: Ayrıntı Yayınları 3. Oskay, Ünsal (2005) 19. YY’dan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, İstanbul: Der Yayınları 4. Geuss, Raymond (2002) Eleştirel Teori, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)