Ders Adı Temel Gazetecilik
Ders Kodu GZT-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Seyfi KILIÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Gazeteciliğin özelliklerinin öğrenilmesi Gazeteciliğin gelişiminin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel Gazetecilik
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Haber yazmayı öğretmek
Dersin Amacı Bu ders ile gazetecilik eğitimine yeni başlayan öğrencinin meslek bilgisi ve kültürünü alması amaçlanmaktadır. Öte yandan diğer temel kuramsal dersleri ile gazeteciliğin ilintisi aktarılmaya çalışılmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve Gazetecilik üzerine genel bir giriş
  Ön Hazırlık: Tanışma ve Gazetecilik üzerine genel bir giriş
2 Gazete, gazetecilik ve gazeteci tanımları
3 Dünyada ve Türkiyede gazete ve gazeteciliğin tarihsel gelişimi
4 Gazetenin yapısal ve teknik özellikleri, diğer kitle iletişim araçlarından ayrılan yönleri
5 Gazetenin işlevleri
6 Haber, bilgi, enformasyon ve dağılımı, ajanslar, uluslararası iletişim
7 Vize Haftası
8 Genel yayın politikası, işlevi, bileşenleri ve uygulanması
9 Gazetede organizasyon yapısı, bölümleri ve çalışanlar
10 Gazete yayına hazırlama ve yayınlama süreci
11 Gazete baskı türleri ve aşamaları
12 Güç, Denetim, Özdenetim ve Basın Ahlakı
13 Yorumsal yazı, Başlık kompozisyon öğeleri, Görsel malzemeleri
14 Genel tekrar ve değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 14 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 60
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 5 10 50
Sunum 1 5 5
Proje 5 10 50
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 162    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Temel gazetecilik oya tokgöz
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)