Ders Adı Siyaset Bilimine Giriş
Ders Kodu GZT-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Nedret ÇAĞLAR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Siyaset Bilimi kavramları ve teorilerini bilir Siyaset Bilimi yaklaşımlarını tanır Siyasi meselelerin analizinde siyaset bilimi kavramları ve yaklaşımlarını kullanabilir siyasi davranışları yorumlayabilir siyasi kurumları ve işlevlerini öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Siyaset kavramı, siyasetin doğuşu, siyasal sistemler gibi konuları içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri "Kamu Yönetimi Eğitimi"nin dili sayılabilecek "siyaset bilimi"ni temel kavramlarıyla öğretmek.
Dersin Amacı "Kamu Yönetimi Eğitimi"nin dili sayılabilecek "siyaset bilimi"ni temel kavramlarıyla öğretme ve daha sonraki dersleri algılama sürecine temel oluşturma.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Siyaset ve siyasal yapı,siyaset biliminin gelişimi ve yöntemi
2 Siyasetin çevresi: Doğal yapı ve etmenler
3 Siyasetin çevresi: Doğal yapı ve etmenler 3 Siyasetin çevresi: Demografik ve sosyal etmenler
4 Devlet sistemleri
5 meşruluk
6 siyasal tutum ve davranışlar
7 Kamuoyu
8 Ara sınav
9 Siyasal partiler
10 Baskı grupları,
11 Elitler
12 Siyasal katılma
13 Siyasal sistemler
14 Siyasal sistemler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 5
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 3
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 4
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 3
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 144    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ali Öztekin Siyaset Bilimine Giriş, Siyaset Bilimine Giriş, Ahmet Taner kışlalı Politika Bilimine Giriş, Münci Kapani Siyasal Sistemler,
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)