Ders Adı Siyaset Bilimine Giriş
Ders Kodu GZT-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Siyaset Bilimi kavramları ve teorilerini bilir Siyaset Bilimi yaklaşımlarını tanır Siyasi meselelerin analizinde siyaset bilimi kavramları ve yaklaşımlarını kullanabilir siyasi davranışları yorumlayabilir siyasi kurumları ve işlevlerini öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı "Kamu Yönetimi Eğitimi"nin dili sayılabilecek "siyaset bilimi"ni temel kavramlarıyla öğretme ve daha sonraki dersleri algılama sürecine temel oluşturma.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Siyaset ve siyasal yapı,siyaset biliminin gelişimi ve yöntemi
2 Siyasetin çevresi: Doğal yapı ve etmenler
3 Siyasetin çevresi: Doğal yapı ve etmenler 3 Siyasetin çevresi: Demografik ve sosyal etmenler
4 Siyasetin çevresi: Ekonomik yapı ve etmenler
5 Kurumsal politika,devlet ve kurumları,meşruluk
6 Kültür ve siyaset,siyasal tutum ve davranışlar
7 Yaş ve cinsiyet,sosyal sınıflar
8 Uluslararası politika ve dünya sistemi,ulusal güç
9 Siyasal partiler
10 Baskı grupları,bürokrasi ve ordu
11 Elitler,kamuoyu
12 İdeolojiler
13 Siyasal katılma ve seçim
14 Siyasal rejimler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)