Ders Adı Haber Toplama ve Yazma
Ders Kodu GZT-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Nedret Çağlar
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.İletişim bilimlerine ilişkin kuramsal bilgiyi ve terminolojiyi kazandırmak. 2.Haber toplama ve yazma teknikleri, muhabirlik, yeni iletişim teknolojileri, internet yayıncılığı, sayfa tasarımı ve medya analizi alanlarında ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandırmak. 3.Muhabirlik, editörlük, sayfa tasarımı ve basın fotoğrafçılığı gibi gazetecilik mesleğinin gerektirdiği tüm alanlarda görev alabilecek donanımı kazandırmak. 4.Gazetecilik mesleğinin etik ilke ve değerlerini benimsetmek. 5.Alana özgü teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayabilecek donanımı kazandırmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kitle iletişim araçları, kitle iletişimin tarihsel gelişimi, haber ve habercilik, haber toplama, haber kaynakları, uygulama.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Gazete, internet, radyo ve televizyon haberleri yazabilmek. 2. Bu haberlere ilişkin yazma tekniklerini öğrenmek. 3. Haber üretim aşamaları hakkında bilgi sahibi olmak. 4. Haber kaynaklarından haber toplamayı öğrenmek.
Dersin Amacı Gazetecilik Lisans Programı, mezunlarına medya sektörünün temel dinamiklerine ilişkin bilgi ve becerileri ileri düzeyde kazandırırken, bunun yanında yeni iletişim teknolojileri ile önemi giderek artan internet yayıncılığı ve sosyal medya haberciliği alanında da derinlemesine yetkinlik kazandırmayı amaçlar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sınıfta Haber Yazma Uygulaması.
2 5N 1K Kalıbının habere uygulaması
3 Haberin unsurları. Başlık, giriş, gövde, sonlandırma
4 Haberde ifade aktarma yolları: Doğrudan aktarma. Dolaylı aktarma. Tırnaklara dikkat.
5 Haberde üslup, cümle, kelime ve kavram seçimi.
6 Ters piramit tekniği ile haber yazma uygulaması
7 Düz piramit tekniği ile haber yazma uygulaması.
8 Kare-dörtgen tekniği ile haber yazma uygulaması
9 Ara Yoklama
10 Konuşma dili tekniği ile haber yazma uygulaması.
11 Serbest yazım tekniği ile haber yazma uygulaması. Çoklu ortam haberi yazma uygulaması
12 Sınıf içi Haber yazma uygulaması.
13 Sınıf içi Haber yazma uygulaması.
14 Sınıf içi Haber yazma uygulaması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 33 33
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 33 33
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu - Girgin, A.,?Haber Yazma Teknikleri?ISBN:975-10-1397-6, İnkılap, 1998, İstanbul, Türkiye 2- Uyguç, A.,?Radyo Televizyon Haberciliği?ISBN:975-96661-0-3, Avcıol Yayın, 1998, İstanbul, Türkiye 3- Aslan, K.,? Haberin Yol Haritası?ISBN:975-8612-08-5, Anahtar Yayın, 2002, İstanbul, Türkiye 4- Yüksel, E., Gürcan, H. İ., ?Habercinin El Rehberi? ISBN:975-06-0012-6, Anadolu Üniversitesi Yayın, 2001, Eskişehir, Türkiye
Diğer Kaynaklar - Girgin, A.,?Haber Yazma Teknikleri?ISBN:975-10-1397-6, İnkılap, 1998, İstanbul, Türkiye 2- Uyguç, A.,?Radyo Televizyon Haberciliği?ISBN:975-96661-0-3, Avcıol Yayın, 1998, İstanbul, Türkiye 3- Aslan, K.,? Haberin Yol Haritası?ISBN:975-8612-08-5, Anahtar Yayın, 2002, İstanbul, Türkiye 4- Yüksel, E., Gürcan, H. İ., ?Habercinin El Rehberi? ISBN:975-06-0012-6, Anadolu Üniversitesi Yayın, 2001, Eskişehir, Türkiye
Materyal
Dökümanlar - Girgin, A.,?Haber Yazma Teknikleri?ISBN:975-10-1397-6, İnkılap, 1998, İstanbul, Türkiye 2- Uyguç, A.,?Radyo Televizyon Haberciliği?ISBN:975-96661-0-3, Avcıol Yayın, 1998, İstanbul, Türkiye 3- Aslan, K.,? Haberin Yol Haritası?ISBN:975-8612-08-5, Anahtar Yayın, 2002, İstanbul, Türkiye 4- Yüksel, E., Gürcan, H. İ., ?Habercinin El Rehberi? ISBN:975-06-0012-6, Anadolu Üniversitesi Yayın, 2001, Eskişehir, Türkiye
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)