Ders Adı Gazete yazı türleri
Ders Kodu GZT-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Seyfi KILIÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Gazetelerdeki farklı yazı türlerini ayırt eder. Gazeteler için farklı yazı türleri hazırlar. Köşe yazısını yapılandırır. Bir röportaj gerçekleştirir. Dizi yazı geliştirir. Gazeteler için yeni yazı türleri geliştirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Gazete yazı türleri hakkında genel bilgiler vermek, gazete yazı türlerinin genel özelliklerini ele almak, Deneme, Fıkra, Makale, Eleştiri, Gezi Yazısı, Portre Yazısı, Röportaj gibi türleri inceleyip örnekler yazmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yazı türlerini öğretmek
Dersin Amacı Bu dersin amacı gazeteciliğin sosyo-ekonomik özellikleri çerçevesinde yazı türlerinin nasıl biçimlendiğini ortaya koyarak başlıca yazı türlerinin ve bu türlere yönelik teknik özelliklerin neler olduğunu aktararak öğrencilerin bu bilgilerle bir gazete yazı türünü eleştirebilen çalışmalar yapabilmesini ve farklı türlerde gazete yazısı yazma yeterliliği kazanmalarını sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Gazete makalesi türleri, gazete makalesi okunacak örnek türleri
2 Haber olarak gazetelerin türü Yorumlamanın Yazılı Olarak Değerlendirilmesi
3 Editörlüğün editoryal ve genel özellikleri
4 Köşe yazısı Post köşesi ve genel özellikleri
5 Mülakat türünün büro ve genel özellikleri, örnek muayenesi ve yapılan örnek çalışmalar
6 Örnek analiz türünün genel özellikleri ve örnek olay incelemesi yapılır
7 Madde tipinin genel özellikleri, araştırılan örnekler ve vaka çalışmaları
8 Türlerin genel özelliklerinin eleştirilmesi, araştırılan örnekler ve vaka çalışmaları
9 Protre tipi genel özellikleri, örnekleri ve araştırılan vaka analizleri
10 Protre tipi genel özellikleri, örnekleri ve araştırılan vaka analizleri
11 Seyahat yazı tipinin genel özellikleri, analiz ve örnek olay örnekleri iptal edildi
12 Seyahat yazı tipinin genel özellikleri, analiz ve örnek olay örnekleri iptal edildi
13 Uzmanlık alanlarına (ekonomi, politika, dergi vb.) Ve örnek makalelere göre değerlendirme için bir köşe yazısı
14 Uzmanlık alanlarına (ekonomi, siyaset, dergiler, vb.) Göre köşe yazılarının uygulanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 6 12 72
Sunum 3 5 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Temel Gazetecilik - Oya Tokgöz - İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2008 Haberi Okumak - Ayşe İnal - Temuçin Yayınları, İstanbul 1996 Gazetecinin El Kitabı - Christopher Browne - MediaCat Kitapları, İstanbul 2001 Başyazı ve Yorum Yazarlığı - Seyfettin turhan - Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Eskişehir 1996 Ulusal, Bölgesel ve Yerel Gazeteler Gazeteciliğe Giriş - Hamza Çakır - Tablet Yayınları - Konya 2007
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)