Ders Adı Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu GZT-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Hasan GÜLLÜPUNAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Dersini Alan öğrenci: 1. Etkin bir araştırma konusunun nasıl belirleneceğini öğrenir 2. Literatür taramasının nasıl yapılacağını öğrenir 3. Araştırma hipotez ve yönteminin belirlenmesi konusunda bilgiler edinir 4. Araştırma ölçeğinin ortaya konmasında dikkat edilmesi gereken kriterleri öğrenir 5. Araştırma verilerinin toplanmasında dikkat edilmesi gereken kriterleri öğrenir. 6. Araştırma bulgularının nasıl yorumlanacağını öğrenir. 7. Araştırma raporunun nasıl yazılacağını öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Dersinde ilk olarak bilgi, bilim felsefesi ve bilimsel bilgi konusunda temel bilgiler verilir. Daha sonrasında bilimsel bir araştırmanın ilk evresi olan araştırma konusunun belirlenmesinden başlayarak raporun yazılmasına kadar olan bütün araştırma süreçlerinin nasıl yürütülmesi gerektiği ile ilgili teorik bilgiler sağlanır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Dersini Alan öğrenci: 1. Etkin bir araştırma konusunun nasıl belirleneceğini öğrenir 2. Literatür taramasının nasıl yapılacağını öğrenir 3. Araştırma hipotez ve yönteminin belirlenmesi konusunda bilgiler edinir 4. Araştırma ölçeğinin ortaya konmasında dikkat edilmesi gereken kriterleri öğrenir 5. Araştırma verilerinin toplanmasında dikkat edilmesi gereken kriterleri öğrenir. 6. Araştırma bulgularının nasıl yorumlanacağını öğrenir. 7. Araştırma raporunun nasıl yazılacağını öğrenir.
Dersin Amacı Araştırma yöntemleri dersinin amacı, öğrencilere, toplumsal araştırmaya ilişkin temel kavram, yöntem ve yaklaşımları öğretmektir. Ders sonunda öğrencilerin araştırma yapma, bilimsel metinleri değerlendirme ve eleştirel bir bakış ortaya koyma yetilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu ders, lisans düzeyinde öğrencilere sosyal bilimler ile ilgili araştırma yöntemleri konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilgi ve Bilgi Felsefesi
2 Bilimsel Bilgi
3 Bilimsel Düşünme Yöntemleri
4 Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Araştırma Türleri
5 Bilimsel Araştırma Süreci: Araştırma Konusunun Belirlenmesi
6 Bilimsel Araştırma Süreçleri: Literatür Taraması
7 Bilimsel Araştırma Süreçleri: Literatür Taraması
8 Ara Sınav
9 Bilimsel Araştırma Süreçleri: Varsayım, Hipotez ve Araştırma Soruları
10 Bilimsel Araştırma Süreçleri: Araştırma Modeli
11 Bilimsel Araştırma Süreçleri: Evren ve Örneklem
12 Bilimsel Araştırma Süreçleri: Örneklem Büyüklüğünün Hesaplanması
13 Bilimsel Araştırma Süreçleri: Örneklem Yöntemleri
14 Birinci dönek için genel bir tekrar yapılacak. İkinci dönem devam edecek konular hakkında öğrenciler bilgilendirilecek
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 2
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 5
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 4
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 1
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 3
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 2
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 2
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 5
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 1
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 1
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 3
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 2
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 1
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 1
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ders içi anlatım öğrenciler tarafından not alınmaktadır.
Diğer Kaynaklar Ders içi anlatım öğrenciler tarafından not alınmaktadır.
Materyal
Dökümanlar Ders içi anlatım öğrenciler tarafından not alınmaktadır.
Ödevler Ders öncesinde öğrencilerin işlenecek konuya hazırlanarak gelmesinin sağlanması
Sınavlar Bir adet ara sınav ve bir adet final sınavı yapılır
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)