Ders Adı Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu GZT-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Nitel ve nicel araştırma yaklaşımları arasındaki temel farkları açıklar, 2.Nicel, nitel araştırma sürecinin temel adımlarını sıralar, 3.Araştırma konusunu belirlemek için gerekli olan kaynakları kullanır, 4.Araştırmada amaç, değişken, araştırma sorusu ya da hipotez oluşturmada temel ilkeleri kavrar, 5.Bir araştırma önerisi planlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Araştırma yöntemleri dersinin amacı, öğrencilere, toplumsal araştırmaya ilişkin temel kavram, yöntem ve yaklaşımları öğretmektir. Ders sonunda öğrencilerin araştırma yapma, bilimsel metinleri değerlendirme ve eleştirel bir bakış ortaya koyma yetilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu ders, lisans düzeyinde öğrencilere sosyal bilimler ile ilgili araştırma yöntemleri konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Başlangıç
2 nicel ve nitel araştırma tasarım
3 Nicel Tasarım:Araştırma konusunu seçmek
4 Nicel Tasarım:Literatür Taraması
5 Nicel Tasarım:teorik çerçeve ve araştırma sorusunun formüle edilmesi
6 Hipotez kavramı
7 Ölçme ve ölçekler
8 Vize
9 Nicel Saha Araştırma Tasarım
10 Nüfus ve Örneklem
11 İçerik Analizi
12 SPSS ile veri uygulamaları
13 Nitel Araştırma: Söylem analizi
14 Nitel Araştırma: Göstergebilim
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)