Ders Adı Anayasa Hukuku
Ders Kodu GZT-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Anayasa hukuku ile ilgili temel kurumları ve kavramları bilir, 2) Anayasa hukuku ile ilgili teorileri kavrar, 3 Edinilen bilgilerle anayasal meseleleri yorumlayabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Anayasa kavramı, anayasacılık hareketleri, kurucu iktidar, anayasa yargısı, devlet, hükümet sistemleri, demokrasi, seçim, temel hak ve hürriyetler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Anayasa hukuku ile ilgili temel kurumları ve kavramları bilme, Anayasa hukuku ile ilgili teorileri kavrama, Edinilen bilgilerle anayasal meseleleri yorumlayabilme ve çözebilme
Dersin Amacı Anayasa hukukunun temel kurum, kavram ve teorilerini öğretmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İktidar, Siyasi İktidar; Kaynağı ve Meşruluğu
2 Devlet Kavramı ve Biçimleri
3 Anayasa Kavramı ve Biçimleri
4 Anayasa Yapımı ve Değiştirilmesi
5 Egemenliğin Kullanılmasına Göre Yönetim Biçimleri
6 Seçim ve Seçim Sistemleri
7 Ara Sınav
8 Siyasi Partiler
9 Yürütme Erki
10 Yasama Erki
11 Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı
12 Kuvvetlerin Birliği ve Sert Ayrılığına Göre Siyasi Rejimler
13 Parlamenter Rejim
14 Anayasa Yargısının Genel Esasları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 4 40
Ödevler 3 4 12
Sunum 5 2 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2008; Mustafa Erdoğan, Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, Orion, 2007; Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, 13. Baskı, İstanbul, 2009.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)