Ders Adı Anayasa Hukuku
Ders Kodu GZT-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Anayasa hukuku ile ilgili temel kurumları ve kavramları bilir, 2) Anayasa hukuku ile ilgili teorileri kavrar, 3 Edinilen bilgilerle anayasal meseleleri yorumlayabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Anayasa kavramı, anayasacılık hareketleri, kurucu iktidar, anayasa yargısı, devlet, hükümet sistemleri, demokrasi, seçim, temel hak ve hürriyetler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Anayasa hukuku ile ilgili temel kurumları ve kavramları bilme, Anayasa hukuku ile ilgili teorileri kavrama, Edinilen bilgilerle anayasal meseleleri yorumlayabilme ve çözebilme
Dersin Amacı Anayasa hukukunun temel kurum, kavram ve teorilerini öğretmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İktidar, Siyasi İktidar; Kaynağı ve Meşruluğu
2 Devlet Kavramı ve Biçimleri
3 Anayasa Kavramı ve Biçimleri
4 Anayasa Yapımı ve Değiştirilmesi
5 Egemenliğin Kullanılmasına Göre Yönetim Biçimleri
6 Seçim ve Seçim Sistemleri
7 Ara Sınav
8 Siyasi Partiler
9 Yürütme Erki
10 Yasama Erki
11 Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı
12 Kuvvetlerin Birliği ve Sert Ayrılığına Göre Siyasi Rejimler
13 Parlamenter Rejim
14 Anayasa Yargısının Genel Esasları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2008; Mustafa Erdoğan, Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, Orion, 2007; Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, 13. Baskı, İstanbul, 2009.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)