Ders Adı Basın Tarihi
Ders Kodu GZT-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dünyada matbaanın gelişiminin insanlık tarihi açsından önemini kavrama 2. Türkiye matbaanın gelişinin gecikme sebeplerini ve buna bağlı olarak gelişen ve değişen olayları anlama 3. Osmanlı İmparatorluğu’nda kitap, gazete ve dergi basımı konusundaki bürokrasiyi ve buna bağlı olarak gelişen olayları öğrenme 4. Osmanlı İmparatorluğu’nda basın tarihinin gelişim basamaklarını belirleyen siyasal ve sosyal olayları öğrenme 5. Basın özgürlüğünün ülkelerin tarihindeki önemini kavrama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Dünyada matbaa ve matbaanın gelişimi, Türkiye’de ilk matbaalar: Azınlık matbaaları ve Türk matbaaları, Tanzimat öncesi basın ve yayın, yabancı gazeteler, Tanzimat dönemi basın yayın, Matbuat Nizamnamesi, İstibdat dönemi basın, ilk basın grevi, Jöntürk gazeteleri, Milli Mücadele dönemi basın ve yayın: İstanbul ve Anadolu basını, Anadolu Ajansı, Basına tam özgürlük: II. Meşrutiyet dönemi gazete ve dergi, Matbuat kanunu ve üzerinde yapılan değişikler, Cumhuriyet dönemi basın ve yayın hareketleri: Takrir-i Sükun, İstiklal Mahkemeleri, 1931 Matbuat ve Ceza Kanunları, Tek Parti Dönemi, Basına getirilen kısıtlamalar, 1939-1945 II. Dünya savaşı ve dönemin siyasi olaylarının basına yansımalarının gazete örnekleri üzerinden inceleme , 1946-1950 dönemi Türk Gazeteciliği, 1950-1960 Dönemi Türk Gazeteciliği ve DP’nin basın üzerine etkisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Ders kapsamında öğrencilere Türk basınının tarihini öğretmek, 19. yüzyıl ortalarından itibaren medyanın gelişimini modernleşme hareketi paralelinde incelemek, medyanın sosyal, kültürel ve siyasi etkilerini ortaya koyarak, günümüz medyasını dünü, bugünü ve yarını bağlamında anlatmak amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı
2 Yazı özünün medya kavramına göre aktarılması
3 Medyanın gelişimi üzerine gazete ve yazıcının etkileri ve basımevinin Osmanlı Devleti'ne gelişi anlatımı
4 Tarihte ve Osmanlı'da basılan devrimlerle birlikte ilk gazeteler hakkında bilgi vermek
5 Basın sonrası siyasi iktidarın ilk yasal düzenlemesi olan 1860 sonrası gazetecilik
6 Basın sonrası siyasi iktidarın ilk yasal düzenlemesi olan 1860 sonrası gazetecilik
7 Ara sınav
8 Birinci Meşrutiyet öncesinde Yeni Osmanlı gazetecilik faaliyetlerinin incelenmesi
9 II. Abdülhamit döneminde basın rejimi ve gazetecilik faaliyetleri hakkında bilgi vermek
10 Muhalefet aracı olarak "Jon Turkish Press" - II. Anayasa monarşisinin açıklaması
11 I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemi hakkında bilgi vermek.
12 Cumhuriyetimiz basınının gelişimi ve yapısı hakkında açıklama
13 Türkiye'de medya grupları, yayınlar ve medya yapısının incelenmesi
14 Günümüz medyasının noktasının ve diğer gelişmelerin dikkate alınması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar - Jeanneney, Jean-Noel, Başlangıcında Günümüze Medya Tarihi. Çevirmen: Esra Atuk, İstanbul: Yapı Kredi Yayıncılık, 2006.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)