Ders Adı İletişim Hukuku
Ders Kodu GZT-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.İletişim Hukuku araçlarını kullanma becerisine sahip olmak 2.İletişim Hukuku kavramı ve kitle iletişim araçlarıyla ifade özgürlüğünün yasal düzenlemesi hakkında iyi bir perspektife sahip olmak 3.İletişim Sektöründeki gelişmeleri takiben, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve yeterliliğe sahip olmak 4.Pratik alanda iletişim ile ilgili teorik yasal bilgilerin kullanılmasına ilişkin iyi bir bakış açısı kazanma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İletişim Hukukunun temel kavramlarını ve kurumlarını tanıtmak, İletişim Hukuku ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında belirli bilgiler vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hukuk ve Devletin tanımı, genel bilgiler, temel hak ve özgürlüklerin genel rejimi
2 Kitle iletişim araçlarında düşünceyi açıklama özgürlüğünün düzenlenmesi, Anayasal ve yasal hükümler
3 Düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün genel rejimi, bu özgürlüklerin sınırlanması ve sınırlama sınırları
4 Düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüklerinin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenmesi, Anayasal hükümlerle karşılaştırma, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin İçtihatlarının Değerlendirilmesi
5 Kitle haberleşmesine ilişkin genel bilgiler
6 İletişim ve kitle iletişim kurumlarının yönetsel, hukuksal yapısı
7 Türkiye'de haberleşme özgürlüğünün düzenlenmesi
8 Vize Haftası
9 Basın rejimi
10 Dönemsel yayınlara ilişkin hükümler
11 Basında sorumluluk rejimi
12 Radyo-Televizyon rejimi
13 Sinema-Video rejimi
14 İnternet rejimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)