Ders Adı İletişim Hukuku
Ders Kodu GZT-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.İletişim Hukuku araçlarını kullanma becerisine sahip olmak 2.İletişim Hukuku kavramı ve kitle iletişim araçlarıyla ifade özgürlüğünün yasal düzenlemesi hakkında iyi bir perspektife sahip olmak 3.İletişim Sektöründeki gelişmeleri takiben, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve yeterliliğe sahip olmak 4.Pratik alanda iletişim ile ilgili teorik yasal bilgilerin kullanılmasına ilişkin iyi bir bakış açısı kazanma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İletişim Hukukunun temel kavramlarını ve kurumlarını tanıtmak, İletişim Hukuku ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında belirli bilgiler vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hukuk ve Devletin tanımı, genel bilgiler, temel hak ve özgürlüklerin genel rejimi
2 Kitle iletişim araçlarında düşünceyi açıklama özgürlüğünün düzenlenmesi, Anayasal ve yasal hükümler
3 Düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün genel rejimi, bu özgürlüklerin sınırlanması ve sınırlama sınırları
4 Düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüklerinin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenmesi, Anayasal hükümlerle karşılaştırma, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin İçtihatlarının Değerlendirilmesi
5 Kitle haberleşmesine ilişkin genel bilgiler
6 İletişim ve kitle iletişim kurumlarının yönetsel, hukuksal yapısı
7 Türkiye'de haberleşme özgürlüğünün düzenlenmesi
8 Vize Haftası
9 Basın rejimi
10 Dönemsel yayınlara ilişkin hükümler
11 Basında sorumluluk rejimi
12 Radyo-Televizyon rejimi
13 Sinema-Video rejimi
14 İnternet rejimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)