Ders Adı Basın Fotoğrafçılığı
Ders Kodu GZT-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Haber fotoğrafının özelliklerini ve farklılıklarını araştırmak, Haber fotoğrafı çekimine hazırlık yapmak, Konuya uygun haber fotoğrafı çekmek, Çekim sonrası işlemleri yapmak, Foto haber yazmak, Foto röportaj türünde yapılmış çalışmaları analiz etmek, Toplumsal konu ve sorunları yansıtan konularda foto röportaj yapmak, Foto röportaj sonrası işlemleri yapmak, Spor fotoğrafçılığının farklılıkları ve özelliklerini araştırmak, Spor fotoğrafı için ön hazırlık yapmak, Spor fotoğrafı çekimi yapmak, uygulama.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu derste dünyada ve Türkiye?de basın fotoğrafçılığının gelişimini incelenmesi hedeflenmiştir. Teknolojik gelişmelerin basın fotoğrafçılığına getirdiği yeniliklerin öğrenilip uygulanması da hedefler arasındadır.
Dersin Amacı Bu ders, basında fotoğraf uygulamalarının gelişimi hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Bunu yaparken, bu disiplinlerin tarihi ve kültürel geçmişine odaklanmanın yanı sıra, günümüz iş ve görüşlerini de inceler.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kitle İletişim Araçları. Haberin ve habercinin tanımı. Haberin öğeleri
2 Kitle iletişiminde haber kaynakları
3 Habercilik, haberde tarafsızlık, objektiflik.
4 Haber üretim aşamaları. 1K+5N kuralı
5 1.Haber ve haberci tanımı. Haber maddeleri 2 Kitle iletişim araçlarında haber kaynakları 3 Gazetecilik, tarafsızlık haberleri, objektiflik. 4 Haber üretim aşamaları. 1K N +5 kuralı 5 Haberin yapısı, haber yapısı 6 Haber Yazım Kuralları 7 Yer işaretlerinde haber noktalama işaretleri 8 Haber yazarken kullanılan fiiller 9 Haber Örnekleri 10 Trafik kazası haber ve haber uygulaması 11 Polis, Yargı Haberler ve uygulama 12 Tören haberleri Ve uygulama 5- Haberin dili, haberin yapısı 5- Haberin dili, haberin yapısı
6 Haber Yazma Kuralları
7 Haberde noktalama imleri
8 Haber yazarken kullanılan fiiller
9 Haber örnekleri
10 Trafik kazası haberleri ve haber uygulaması
11 Polis, Adliye Haberleri ve uygulaması
12 Tören haberleri ve uygulaması
13 İç haberler ve uygulaması
14 Dış haberler ve uygulaması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)