Ders Adı Siyasal Düşünceler Tarihi
Ders Kodu GZT-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ) Eleştirel tarzda filozofların siyasal düşünce şekillerini değerlendirebilme sorgulama ve günümüzde karşılaştırma. 2) Günümüzde meydana gelen siyasi değişmelerin arka planının bilincine varabilme. 3) Düşünce hayatının siyasi ve sosyal yapılarla olan ilişkilerini belirleyebilme. 4)Herhangi bir siyasi kurumun yönetimlerle ilgili politikalarını oluşturabilme ve gerektiğinde sorgulayabilme. 5)Siyasi düşüncelere dayalı sosyal uzlaşmanın gerçekleşmesi için filozofların ortaya koyduğu düşünceleri günün şartlarına göre değerlendirebilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Siyasi düşüncelerin filozoflar açısından ele alınarak tanıtımı ve temel kavramların günümüze yansımalarının incelenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Siyasi düşünceler tarihi biliminin tanımı ortaya çıkışı ve temel kavramlarının ana hatlarıyla açıklanması.
Dersin Amacı filozofların siyasal düşünce şekillerini değerlendirebilme, Günümüzde meydana gelen siyasi değişmelerin arka planının bilincine varabilme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Siyasal düşüncelerin başlangıcı ve kaynakları
2 Siyasi kurumlar ve doktrinler.
3 Çağlar arasında siyasi düşünceler
4 Eski Yunanistan’da siyasal düşünce, site ve polisler
5 İlkçağ ekollerinde siyasi düşünce
6 Siyasal düşüncenin antik çağ rasyonalist filozoflarındaki görüntüsü. Sokrates, Platon, Aristoteles
7 Helenistik dönemde siyasal düşünce Septikler, Epikürcüler, Stoacılar.
8 Roma siyasal düşüncesi ve kölecilik ayaklanması, yeni Platonculuk
9 Ortaçağ siyasal düşüncesi (Skolastisizm ve feodalite)
10 Şehirleşmenin siyasi düşünceler tarihindeki yeri.
11 Aquıno’lu Saınt Thomas’ın siyasal düşüncesi
12 Ortaçağ da kavram tartışmaları
13 Rönesans siyasal düşüncesi ve Michelanj ve Dante
14 İbn-i HALDUN’un siyasal düşüncesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Alaaddin ŞENEL (Siyasal Düşünceler Tarihi) Nihat KEKLİK (Felsefenin Temel İlkeleri) Metin İŞÇİ (Siyasal Düşünceler Tarihi) Ruşen KELEŞ (Kentleşme Politikası) Jacobb BENAMİTTAY (Siyasal Düşünceler Tarihi) Ayferi GÖZE (Siyasal Düşünceler Tarihi) Zeki UGAN (Mukaddime Tercümesi) Macit GÖKBERK (Felsefe Tarihi)
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)