Ders Adı Kültürel Antropoloji
Ders Kodu GZT-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Kültürel antroplojinin genel terminolojisini ve kavramlarını tartışabilecektir Kültürel antropoloji çerçervesinde sunulan sosyal ve kültürel problemleri değerlendirebilecektir Kültürün sanatsal ve tinsel temellerini açıklayabilecektir Toplumsal örgütlenmeyi, akrabalık, ev yaşamı, gruplaşma ve tabakalaşma gibi kavramlarla, ekonomik ve politik boyutlarıyla değerlendirebilecektir Kültürel farklılıkları çatışmadan kaçınma duyarlılığı ile analiz edebilecektir Niteliksel araştırmanın nasıl planlanacağına ve uygulanacağına dair temel bilgileri edinecektir. Bilgi ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyal/ kültürel antropoloji insan toplumlarını karşılaştırmalı inceleyerek, benzerlik ve farklılıkların nedenlerini araştırır. Bütüncül kültür kuramı ve antropolojik alan yöntemleri çerçevesinde aile ve akrabalık sistemleri, toplumsal cinsiyet, din ve inanç sistemleri, dil, ekonomik sistemler, sosyal örgütlenme, kültürel değişme, toplumsal uyarlanma gibi konulara odaklanır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere sosyal/kültürel antropolojinin kapsamı, temel kavramları, yöntemi ve araştırmalarına ilişkin temel
Dersin Amacı Öğrencilerin sosyal/ kültürel antropolojinin temel konu alanlarına ve yöntemlerine ilişkin bir kavrayış geliştirmeleri sağlanarak, çağdaş dünyadaki kültürel konu ve sorunları disiplinler arası bir bakışla nasıl değerlendirebileceğine ilişkin bir perspektif kazandırılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma-Giriş
2 Antropoloji ve Alt Disiplinleri
3 Antropoloji Tarihi ve Kuramları
4 Antropolojik Araştırma Yöntemleri
5 Kültür Kavramı
6 Uyarlanma ve Ekonomik Sistemler
7 Ara Sınav
8 Toplumsal Denetim ve Siyasal Örgütlenme
9 Evlilik
10 Aile ve Akrabalık
11 Toplumsal Cinsiyet
12 Dil ve İletişim
13 Din, Büyü, İnanç
14 Genel tekrar ve değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olur. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Medya ve iletişim sektörünün yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Medya ve iletişim alanında etkili iletişim ve sunum becerilerine sahip olur. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 3 5 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 5 4 20
Ara Sınavlar 40 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 60 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 107    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)