Ders Adı Kültürel Antropoloji
Ders Kodu GZT-211
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Sosyal/ kültürel antropoloji insan toplumlarını karşılaştırmalı inceleyerek, benzerlik ve farklılıkların nedenlerini araştırır. Bütüncül kültür kuramı ve antropolojik alan yöntemleri çerçevesinde aile ve akrabalık sistemleri, toplumsal cinsiyet, din ve inanç sistemleri, dil, ekonomik sistemler, sosyal örgütlenme, kültürel değişme, toplumsal uyarlanma gibi konulara odaklanır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere sosyal/kültürel antropolojinin kapsamı, temel kavramları, yöntemi ve araştırmalarına ilişkin temel
Dersin Amacı Öğrencilerin sosyal/ kültürel antropolojinin temel konu alanlarına ve yöntemlerine ilişkin bir kavrayış geliştirmeleri sağlanarak, çağdaş dünyadaki kültürel konu ve sorunları disiplinler arası bir bakışla nasıl değerlendirebileceğine ilişkin bir perspektif kazandırılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma-Giriş
2 Antropoloji ve Alt Disiplinleri
3 Antropoloji Tarihi ve Kuramları
4 Antropolojik Araştırma Yöntemleri
5 Kültür Kavramı
6 Uyarlanma ve Ekonomik Sistemler
7 Ara Sınav
8 Toplumsal Denetim ve Siyasal Örgütlenme
9 Evlilik
10 Aile ve Akrabalık
11 Toplumsal Cinsiyet
12 Dil ve İletişim
13 Din, Büyü, İnanç
14 Genel tekrar ve değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)