Ders Adı Algı yönetimi
Ders Kodu GZT-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İletişim araçlarının işletmelerde, sivil toplum kuruluşlarında, kamu kurumlarında ve gündelik yaşamda kullanımına ilişkin projeler geliştirme konusunda inisiyatif kullanma becerisi kazandırmak. İçinde yer aldıkları kurumlarda iletişim politikalarını ve stratejilerini belirleyebilecek öngörü ve birikimi ve iletişim projelerinde liderlik yapabilme yeteneğini kazandırmak. İletişim ve medyanın diğer sektörlerle ve toplumsal etkileriyle ilişkisini kurabilme becerisini kazandırmak. Küresel projelerde yer almaları ve küresel bir perspektifle çözümler üretebilmeleri için yardımcı olmak. Meslek etiğine uygun davranışlar kazandırmak.
Dersin Amacı Medya ve İletişim Sistemleri bölümünün başlıca amacı, iletişim alanında yaşanan değişim ve gelişmelerin yarattığı gereksinimlere uygun olarak yeni medya ortamı ve mesleklerine ilişkin kuram ve uygulamaları konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi uzmanlar yetiştirmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Temel Kavramlar
2 Algı Türleri
3 Algılama Kuramları
4 Zihin Kontrolü, Bilinçaltı İletiler ve Algının Derinlikleri
5 Algı Yönetiminin Özellikleri
6 Algı Yönetiminin Temel İlkeleri
7 Algı Yönetimi Stratejiler
8 Propaganda, Kamu Diplomasisi ve Yumuşak ve Sert Güç
9 İstihbarat Savaşları ve Psikolojik Operasyonla
10 Bilgi Savaşları
11 Toplum Mühendisliği ve Siyaset Yönetimi
12 Dış Politika ve Güvenlikte Algı Yönetimi
13 Algı Yönetiminde Endüstriyel ve Sosyal Medya
14 Yeni Eğilim ve Gelişmeler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)