Ders Adı Uygurlık Tarihi
Ders Kodu GZT-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Nalan Ova
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kültür ve uygarlığın doğuşunu açıklar. 20. yüzyıl bilim, sanat, felsefi geleneğin ardındaki tarihsel birikimi açıklar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İnsanlık tarihinin geçirdiği evreler ve bilim.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Günümüz uygarlıkların ortaya çıkmasına neden olan bilimsel gelişmelerin incelenmesi.
Dersin Amacı Bilimin İlkçağ’dan günümüze kadar kaydettiği gelişimin izini sürmek, hangi etkenlerin bilimsel düşünceyi etkilediğini kavramak.
WorkPlacement xxx
Hafta Konular  
1 Tarih nedir? Uygarlık nedir?
2 insanlık tarihinin başlaması, Paleolitik Çağ ve Mezolitik Çağ
3 Kültür ve uygarlığın tanımları.
4 Kültür ve uygarlığın tanımları.
5 Mezepotamya tarihi ve uygarlığı.
6 Anadolu uygarlıkları.
7 Akdeniz uygarlıkları.
8 Yakındoğu ve Akdeniz uygarlıkları.
9 Bilim nedir? Bilim tarihi nedir, neden okunmalıdır? Bilim, felsefe ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiler nelerdir?
10 İlkçağ'da ve Ortaçağ'da bilim.
11 Yeniçağ'da bilim. Bilimin Rönesansla yükselişi
12 Modern bilimin ortaya çıkışı.
13 Einstein ve Kuantum teorisi.
14 Genel bir değerlendirme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 2
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 2
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 4
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 3
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 2
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 3
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 5
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 5
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 3
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 4
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 3
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 2
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 4
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 3
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 8 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 7 7
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Carr, Edward Hallett (2018). Tarih Nedir (21. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Campbell, Joseph (2003). Yaratıcı Mitoloji, Tanrının Maskeleri. İmge Kitabevi. Ankara.
Materyal
Dökümanlar McNeil, William H (2005). Dünya Tarihi. İmge Kitabevi. Ankara. Carr, Edward Hallett (2018). Tarih Nedir (21. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer McNeil, William H (2005). Dünya Tarihi. İmge Kitabevi. Ankara. Carr, Edward Hallett (2018). Tarih Nedir (21. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)