Ders Adı Film Analizi
Ders Kodu GZT-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Film eleştirisi kavramını ve özelliklerini tanımlar. 2.Film eleştirisi ve film yorumu kavramları arasındaki farkları, günümüze gelen süreçte yaşadığı değişim ve dönüşümleri tanımlar. 3.Film analizindeki temel yaklaşımları tanımlar. 4 Tarihsel eleştiri, auteur eleştiri, göstergebilimsel eleştiri, sosyolojik eleştiri, ideolojik eleştiri, psikanalitik eleştiri ve feminist eleştiri gibi yaklaşımları kullanır. 5.Film analizindeki temel yaklaşımları kullanarak bir filmi çözümler. 6.Analiz ettiği filme ilişkin özgün bir eleştiri yazısı yazar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere film analizinde kullanılan temel yaklaşımların öğretimine ve bu yaklaşımların kullanılarak film eleştirisinin uygulamalı boyutlarının da öğrenciye aktarılmasına yöneliktir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Film analizinin kuramsal ve uygulamalı boyutlarının öğretilmesini içeren bu derste, öğrenciye film analizindeki temel yaklaşımların gösterilmesi ve bunların kullanılarak öğrencilerin kendi seçecekleri en az iki filmi analiz etmeleri amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Derslerin genel kapsamı ve film analizi ve eleştirisinde kullanılan temel kavramlar.
2 Film eleştirisinde temel yaklaşımları düşündüğümüz biçimsel film eleştirisi
3 Karışıklık olayının yapısı ve unsurları ile film biçimindeki montaj
4 Sinemada geçiş teknikleri ve biçimsel film okuma uygulaması.
5 Göstergebilimsel eleştiri: Kavramlar ve yöntemler
6 Göstergebilimsel eleştiri kavramlarını kullanarak film analizi.
7 Film eleştirisinde tarihi yaklaşımın genel özellikleri. Filmler arasındaki tarihsel ilişkiler ve bunların üretim dönemi ile olan ilişkileri, ekonomik-politik koşullar
8 Sosyolojik eleştirilerin temel özellikleri ve film örnekleriyle sinema-sosyoloji ilişkileri. İdeolojik eleştirilerin temel özellikleri ve ideolojik film analiz uygulamaları.
9 Psikanalitik temel düşünce ve türleri ile film eleştirisinde psikanalizin kullanımını öğrenir.
10 Psikanalitik yaklaşım ve kolektif bilinçsiz teoriler bağlamında film analizi ve eleştiris
11 Genre-film eleştirisi ve film türlerinin genel özellikleri.
12 Auteur sineması ve eleştiri.
13 Feminist ve queer film teorisi ve eleştirisi.
14 Öğrenciler bireysel film eleştirileri ve tartışmaları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Corrigan, Timothy (2008). Film Eleştirisi El Kitabı, Çev: Ahmet Gürata, Ankara: Dipnot Yayınları. Foss, Bob (2009). Sinema ve Televizyonda Anlatım Teknikleri ve Dramaturji, İstanbul: Hayalbaz Kitap. Monaco, James (2002). Bir Film Nasıl Okunur? Sinema, Medya ve Multimedya Dünyası (çev. Ertan Yılmaz), İstanbul: Oğlak Yayıncılık. Oluk, Ayşen (2008). Klasik Anlatı Sineması, İstanbul: Hayalet Kitap.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)