Ders Adı Bilgi Kaynakları
Ders Kodu GZT-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Eğitim alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini öğretme-öğrenme sürecini planlama ve uygulamada kullanabilme. Öğrencilerin okuma-yazma ve dil becerileri kazanmalarına yönelik edindiği temel bilgi ve yaklaşımı öğretme-öğrenme sürecine yansıtabilme ve öğrencilerin Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirebilme. Yetkinlikler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilgi Kaynaklarının tanımı, türleri, kapsam ve içerik özellikleri, hazırlanış amaç ve yöntemleri, düzenleri, bilgi merkezlerine sağlanış yöntemleri, bilgi erişimdeki önemleri, benzer ve farklı yönleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı temel bilgi kaynaklarının öğrencilere tanıtılmasıdır. Bu kaynaklar bilgiye erişim özellikleri (birincil kaynaklar, ikincil kaynaklar), türleri (monograf, süreli yayın, seri, gri yayın, coğrafik yayın, görsel, işitsel kaynaklar, patent, standart, devlet yayınları, indeksler, abstraktlar, veri tabanları vb) kayıtlı olduğu ortamlar (basılı, elektronik, el yazması v.b.) gibi farklı açılardan ele alınarak tanıtılmakta; bilgi erişimdeki rolleri ve kullanım özellikleri üzerinde durulmaktadır. Ders kapsamında bilgi teknolojilerinin katkısı sonucunda ortaya çıkan wikiler, bloglar, sosyal ağlar gibi yeni bilgi kaynakları ve arama motorlarının kullanımı öğretilmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Araştırma nedir? Araştırma türlerinin haritalandırılması. Araştırma düzeyleri ve araştırma aşamaları.
2 Araştırma konusunun seçilmesi teknikleri nelerdir? Odaklama ve konuyu daraltma.
3 Bilgi ve belge kaynakları olarak geleneksel kütüphaneler ve kütüphanelerden yararlanma, kaynak arama yöntemleri.
4 Çeşitli ortamlarda not tutma teknikleri. Dolaylı ve doğrudan aktarma yöntemleri. Kısa ve uzun alıntıların metne yerleştirilmesi.
5 Gönderme (referans verme) teknikleri.
6 Kaynakça oluşturma teknikleri.
7 Vize Sınavı
8 Elektronik tarama yöntemleri (ve, veya, değil bağlaçlarının kullanımı).
9 Bilgi ve belge kaynağı olarak internet. Arama makineleri nedir, nasıl kullanılır.
10 Sosyal bilimciler ve iletişimciler için İnternet’te kamusal ve örgütsel kaynaklar nelerdir, nasıl erişilir?
11 Akademik veri tabanları nedir, nasıl erişilir, nasıl kullanılır?
12 Ankara Üniversitesi veri tabanları hangileridir, nasıl kullanılır? İLEF kütüphanesinde elektronik tarama nasıl yapılır?
13 Bir araştırma raporunun (ödev dahil) bölümleri nelerdir?
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 4 24
Ödevler 4 6 24
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 3 5 15
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)