Ders Adı Halkla ilişkiler ve Medya
Ders Kodu GZT-216
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders yeni medya teknolojilerinin halkla ilişkiler çalışmalarında nasıl etkin kullanılması gerektiği konusunu içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Günümüz halkla ilişkiler uygulamalarında yeni medya araçlarının nasıl etkin ve verimli kullanılması gerektiğini, dikkat edilmesi gereken noktaları öğretmeyi amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yeni ve yeni medya kavramı, yeni medyanın özellikleri, yeni medya ve halkla ilişkiler (sosyal medya, sosyal ağlar, interaktif halkla ilişkiler, dijital itibar vb.)
2 Halkla İlişkiler Yaklaşımında Dönüşüm; Mükemmel Halkla İlişkiler Arayışında yeni Medya ve Kurum Kültürü (Avrupa ve Türkiye’deki farklı Kurumsal Yapıların Karşılaştırılması) , Türkiye’de Farklı Kurumlarda Halkla İlişkiler ve Yeni Medya Algısı Üzerine Araştırmalar.
3 Strateji ve Taktikler Perspektifinden Halkla İlişkilere Yeni Bakışlar (İnternet, Sosyal ağlar, bloglar, Wiki, Podcast, İntranet, Ekstranet, Online Video, Cep Telefonları ve Mobil İletişim vb.)
4 Örneklerle Yeni Medyanın Halkla İlişkilerde Kullanımı
5 Web 2.0’dan PR 2.0’a, Kullanıcı tarafından içerik üretimi, yeni paydaşlar (Blogcularla, vatandaş gazetecilerle, sosyal ağlarla, forum-haber tartışma grupları ile, medya paylaşım siteleri, çevrimiçi oyun ve sanal dünya oyuncuları ile , e-posta grupları, kurumsal web siteleri, arama motoru kullanıcıları arasındaki ilişkiler)
6 PR 2.0 ve medya ile ilişkiler
7 Vize
8 PR 2.0 ve Çevrimiçi krizler, sosyal paydaşlarla ilişkiler, Sanal İtibar Yönetimi, Sosyal CRM.
9 PR 2.0 ve Kampanya Yönetimi, Yeni Medyanın İşaret Ettiği Sorunlar
10 Öğrenci Sunumları
11 Öğrenci Sunumları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)