Ders Adı Kültürlerarası İletişim
Ders Kodu GZT-217
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Başta iletişim alanı olmak üzere toplumbilim, hukuk ve siyasetle ilgili kuram ve yöntem bilgisine sahip olur.
Dersin Amacı Dersin amacı, farklı kültürlere mensup bireylerin hangi durumlarda ne tür dilsel veya dil dışı tavırlar sergiledikleri/sergileyebilecekleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek, öğrencilerin farklılıklara karşı hoşgörü ve empati duygusunu geliştirmek, meslek hayatlarında yabancılarla girecekleri iletişimin ön yargıdan uzak ve sağlıklı bir zeminde yürümesine katkı sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanımı ve temel kavramlara giriş: kültür ve iletişim kavramları ve ilişkisi, kültürlenme (acculturation), kültüre girme (enculturation), altkültür vd. kavramların tanımları.
2 Klasik sosyal teoriden postmodern yaklaşımlara kültür kuramının genel haritası
3 Kültürlerarası İletişim Çalışmalarının Tarihi
4 Kültürlerarası İletişim Kuramları-I: Enformasyon Sistemleri Kuramı
5 Kültürlerarası İletişim Kuramları II: Zamanın ve Mekanın Kültürelliği Kültürlerarası İletişim Kuramları III: Kültürel Boyut Kuramı
6 Ara Sınav
7 Kültürlerarası İletişim Kuramları IV: İletişimsel Eylem Kuramına karşı Kültürel Göreliliğin Kuramları
8 Kültürel Fark Bağlamında Kimlik ve Çatışma
9 Kültürlerarası İletişim Yeterliliği
10 Kültürlerarası İletişimde Etik
11 Popüler Kültürde kültürlerarası iletişim: Kurmaca olmayan medya içerikleri
12 Kültürlerarası İletişimde Etik
13 Popüler Kültürde kültürlerarası iletişim: Kurmaca medya içerikleri
14 Popüler Kültürde kültürlerarası iletişim: Edebi ve görsel sanat metinleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)