Ders Adı Mitoloji
Ders Kodu GZT-218
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Genel hatlarıyla Grek mitolojisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Din ile söylence arasındaki ilişkiyi anlayabilme
Dersin Amacı Öğrenciyi her hangi bir görsel karşısında, içerikte yer alan hatırlatıcı simgeleri, genel yardımcı öğeleri bulup çıkarmaya teşvik ederek görseli daha iyi çözümleyebilmesini sağlamak.Mitoloji genelde insan yaşamını ele aldığından, belli bir mitolojik öykünün içindeki mesajı daha iyi anlayabilmek için metinler arası veya görseller arası göndermeleri, bağlantıları kullanarak saklı mesajı, bilgiyi bulup yorumlayabilmesini sağlamak.Görseller arası veya metinler arası göndermeleri kullanarak incelenen kaynağı yorumlamak. Göndermelerdeki benzerlikleri kullanarak çözümleme yapmak, kendi cümleleriyle ifade edip özetlemek.Tarihsel olayları da ele alarak ilgili mitosla nasıl bir bağlantısı olduğunu saptamak. Mitolojik olayın yorumlanması ve betimlenmesini sağlamak.Sunulmuş olan görsel üzerinde karşıtlıklar kuramını izleyerek ayırt edici simgeleri kullanarak çözümleme yapmak.Özellikle yaşadığı topraklara özgü söylemleri bulup çıkarmak, genel kültür dağarcığını geliştirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Mitolojinin tanımı, Antropoloji, Sosyoloji, Tarihçe ve referans kaynaklarının diğer sosyal bilimlerle bağlantılarının açıklanması
2 Genesis mitosuna giriş, Pelags-Orphic Genesis Mythos'a referans
3 Yunan Yaratılış Mitosuna Giriş, Theogonia, Olympos kültü açıklamalı, mitos çeşitleri, tanrılar ve devler arasındaki savaş
4 Köpekler ile mitoslar arasındaki farklılıkların ve benzerliklerin açıklanması. Zeus ve sevgileri
5 KHera'nın mitosları ve ilgili mitozlar, Athena ve ilgili mitozlar
6 Artemis ve ilgili mitozlar, Apollon ve ilgili mitozlar
7 Ara sınav
8 Hermes'e Giriş ve Hermetikizm
9 Pan (Tanrı) ve Hephaestus (Tanrı) kültü açıklamaları; Ve ilgili mitolar
10 Afrodit'e ve ilgili mitlere giriş
11 Ares (Tanrı) ve ilgili mitlere giriş
12 Hades'e (Tanrı) ve ilgili mitlere giriş
13 Sinema bölümünden mitolojik bir film seçilecek. Film gösterilecek ve analiz edilecek. (İsa'nın Tutkusu, Troya, Odysseus ve Titans Çatışması arasında seçilen bir film gösterilecek ve analiz edilecek)
14 Sinema bölümünden mitolojik bir film seçilecek. Film gösterilecek ve analiz edilecek. (İsa'nın Tutkusu, Troya, Odysseus ve Titans Çatışması arasında seçilen bir film gösterilecek ve analiz edilecek)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)