Ders Adı Medya Okuryazarlığı
Ders Kodu GZT-219
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Medya okuryazarlığı alanındaki kuramcıları bilir Medya okuryazarlığının bilinçli medya izleri yaratmadaki önemini kavrar Medyanın yapısını yakından tanır Medya-iktidar ilişkisini öğrenir Medyada manipülasyon, propaganda ve dezenformasyonun niçin yapıldığını bilir Medyanın yapısına ilişkin farkındalık geliştirir Türkiye'nin medya okuryazarlığı alanında geldiği noktayı öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dersin amacı, medyanın yapısını, işleyiş ve işlevlerini bilen, gerçek ve kurgunun ayrıma varan, medya ürünlerine karşı eleştirel bakabilen ve medya metinlerini üretebilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kavramsal Değişim: Medya Eğitiminden Medya Okuryazarlığına Okuryazarlık Kavramı ve Okuryazarlığın Yeni Medyada Değişen Anlamı
2 Medya Okuryazarlığı: Ortaya Çıkış, Tanımı, Önemi.
3 Medya Okuryazarlığı Becerileri
4 Medya Okuryazarlığında İlkeler: Masterman, Aufderheide, Scheibe ve Rogow
5 Çeşitli Ülkelerde Medya Okuryazarlığı Deneyimleri
6 Ara Sınav
7 Medya Okuryazarlığına Yönelik Yaklaşımlar: Anaakım ve Eleştirel Yaklaşımlar
8 Eleştirel Medya Okuryazarlığı: Kellner, Luke ve Luke, Potter, Buckingham vd.
9 Renee Hobbs: Medya Okuryazarlığı hareketinde Yedi Büyük Tartışma
10 Medya Okuryazarı Olmada Aktivizm
11 Türkiye’de Medya Okuryazarlığı
12 Üniversitelerde Medya Okuryazarlığı
13 İlköğretim Okullarında Medya Okuryazarlığı
14 Medya okuryazarlığında çağdaş gelişmeler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)