Ders Adı Medya Okuryazarlığı
Ders Kodu GZT-219
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Medya okuryazarlığı alanındaki kuramcıları bilir Medya okuryazarlığının bilinçli medya izleri yaratmadaki önemini kavrar Medyanın yapısına ilişkin farkındalık geliştirir Medyanın yapısını yakından tanır Medya-iktidar ilişkisini öğrenir Medyada manipülasyon, propaganda ve dezenformasyonun niçin yapıldığını bilir Türkiye'nin medya okuryazarlığı alanında geldiği noktayı öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Medya okuryazarlığı, dijital medya okuryazarlığı ve sosyal medya okuryazarlığı kavramsal çerçevesi, Medya okuryazarlığı genel ilkeleri, Temel kavramlar (Mesaj, temsil ve sunum, kültür), Temel Kavramlar (Dil, etik ve sorumluluk, kurum ve yazar), Temel kavramlar (vatandaşlık bilinci, anlam ve anlama, güvenlik); Medya Okuryazarlığında Temel ve Eleştirel Yaklaşımlar ( Aşılamacı Yaklaşım, Korumacı Yaklaşım, Güçlendirmeci Yaklaşım, eleştirel yaklaşım, çözümlemeci yaklaşım), Diğer Yaklaşımlar (Benjamin Bloom, Albert Bandura, George Gerbner, Herbert Marshall McLuhan) , Medya Okuryazarı Olarak medya mesajlarının analizi (Haber metinleri, Reklamlar, Video-film ve belgesel, Eğitim-sağlık ve eğlence, Spor).
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Medyada izlerkitleye sunulan içeriklerin hangi amaçla üretildikleri, ne tür stratejiler barındırdığı; üretilen içeriklerin propoganda, manipülasyon ve dezenformasyon için nasıl kullanıldığı konusunda farkındalık yaratılarak, ürünlerin olduğu gibi tüketilmemesi, daha sorgulayıcı yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğinin anlaşılması.
Dersin Amacı Dersin amacı, medyanın yapısını, işleyiş ve işlevlerini bilen, gerçek ve kurgunun ayrıma varan, medya ürünlerine karşı eleştirel bakabilen ve medya metinlerini üretebilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Medya okuryazarlığı, dijital medya okuryazarlığı ve sosyal medya okuryazarlığı kavramsal çerçevesi, Medya okuryazarlığı genel ilkeleri, Ortaya Çıkışı, Önemi.
2 Kavramsal Değişim: Medya Eğitiminden Medya Okuryazarlığına Okuryazarlık Kavramı ve Okuryazarlığın Yeni Medyada Değişen Anlamı
3 Temel kavramlar (Mesaj, temsil ve sunum, kültür, dil, etik ve sorumluluk),
4 Temel kavramlar (kurum ve yazar, vatandaşlık bilinci, anlam ve anlama, güvenlik)
5 Medya Okuryazarlığında Temel ve Eleştirel Yaklaşımlar ( Aşılamacı Yaklaşım, Korumacı Yaklaşım, Güçlendirmeci Yaklaşım),
6 Medya Okuryazarlığında Temel ve Eleştirel Yaklaşımlar (eleştirel yaklaşımlar, çözümlemeci yaklaşım),
7 Ara Sınav
8 Eleştirel Medya Okuryazarlığı: Kellner, Luke ve Luke, Potter, Buckingham vd.
9 Diğer Yaklaşımlar (Benjamin Bloom, Albert Bandura, George Gerbner, Herbert Marshall McLuhan)
10 Medya Okuryazarı Olarak medya mesajlarının analizi (Haber metinleri)
11 Medya Okuryazarı Olarak medya mesajlarının analizi (Reklamlar)
12 Medya Okuryazarı Olarak medya mesajlarının analizi (Video-film ve belgesel).
13 Medya Okuryazarı Olarak medya mesajlarının analizi (Eğitim-sağlık ve eğlence).
14 Medya Okuryazarı Olarak medya mesajlarının analizi (Spor).
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 2
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 1
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 4
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 4
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 3
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 2
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 3
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 4
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 3
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 1
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 1
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 1
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 2
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 1
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Melda Cinman Şimşek, Nurçay Türkoğlu (2016). Medya Okuryazarlığı, Pales yayınları, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)