Ders Adı Görsel Kültür
Ders Kodu GZT-221
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Görsel Sanatlar eğitimi, düşünce sınırlarını zorlamanın, beceri geliştirmenin ve kendini keşfetmenin kapsamlı bir deneyimi olacaktır. Öğrencilerimiz sanat eserleri oluşturmak için entelektüel ve pratik yetiler kazanırken, görsel dünyanın imajlarını yorumlama ve eleştirme becerilerini de kazanacaklardır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Görsel Sanatlar eğitimi, düşünce sınırlarını zorlamanın, beceri geliştirmenin ve kendini keşfetmenin kapsamlı bir deneyimi olacaktır. Öğrencilerimiz sanat eserleri oluşturmak için entelektüel ve pratik yetiler kazanırken, görsel dünyanın imajlarını yorumlama ve eleştirme becerilerini de kazanacaklardır.
Dersin Amacı Görsel Sanatlar Bölümü, geniş bir sanat yelpazesi içinde, yaratıcı ve teorik çalışmaları, bilimsel ve uygulamalı bir eğitimle zengin ve dengeli bir biçimde bir araya getiren bir program sunmayı amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Görüntü’nün Alanı:Çerçevelenmiş Yüzey(Kadraj) ve Çerçevelemenin İlke ve kurallar
2 Görüntü Düzenlemesi ve Temel Özellikleri
3 Görüntüde Kompozisyon ve Denge kuralları
4 How to establish an effective space in the image. what is the golden ratio?
5 Görüntüde üçüncü boyut oluşturmak ve Derinlemesine Görüntü(Perspektif)
6 Ara sınav
7 Görüntüde Hareket ve Vektörel Etki Oluşturmak
8 Görüntü’nün Boyutları,Görüş Noktası ve Etkileri,Görselleştirme ,Kamera Açısı
9 Görüntü’nün Kamera ile Saptanması (İzleme-Gösterme)
10 Görüntü’nün Görüntüleme ile Anlatımı (Kurmaca-Gösterme)
11 Görüntü Dili,Görüntü Grameri ve Görüntü Ölçekleri(Çekim Ölçekleri)
12 Görüntüde Hareket ve çeşitleri,Görüntü’nün Süresi,Görüntü ve Zaman,Görüntüde Nesnel ve Öznel Zaman
13 Görüntü’nün Anlatısal(Gösterimsel) Yapısı ve Kurgu
14 Görüntüde Anlatı olarak Tür ve Film Türleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)