Ders Adı Görsel Kültür
Ders Kodu GZT-221
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) DR.ÖĞR.ÜYESİ ARZU GÜRDAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Görsel Sanatlar eğitimi, düşünce sınırlarını zorlamanın, beceri geliştirmenin ve kendini keşfetmenin kapsamlı bir deneyimi olacaktır. Öğrencilerimiz sanat eserleri oluşturmak için entelektüel ve pratik yetiler kazanırken, görsel dünyanın imajlarını yorumlama ve eleştirme becerilerini de kazanacaklardır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Görsel Sanatlar eğitimi, düşünce sınırlarını zorlamanın, beceri geliştirmenin ve kendini keşfetmenin kapsamlı bir deneyimi olacaktır. Öğrencilerimiz sanat eserleri oluşturmak için entelektüel ve pratik yetiler kazanırken, görsel dünyanın imajlarını yorumlama ve eleştirme becerilerini de kazanacaklardır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Görsel Sanatlar eğitimi, düşünce sınırlarını zorlamanın, beceri geliştirmenin ve kendini keşfetmenin kapsamlı bir deneyimi olacaktır. Öğrencilerimiz sanat eserleri oluşturmak için entelektüel ve pratik yetiler kazanırken, görsel dünyanın imajlarını yorumlama ve eleştirme becerilerini de kazanacaklardır.
Dersin Amacı Görsel Sanatlar Bölümü, geniş bir sanat yelpazesi içinde, yaratıcı ve teorik çalışmaları, bilimsel ve uygulamalı bir eğitimle zengin ve dengeli bir biçimde bir araya getiren bir program sunmayı amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Görüntü’nün Alanı:Çerçevelenmiş Yüzey(Kadraj) ve Çerçevelemenin İlke ve kurallar
2 Görüntü Düzenlemesi ve Temel Özellikleri
3 Görüntüde Kompozisyon ve Denge kuralları
4 How to establish an effective space in the image. what is the golden ratio?
5 Görüntüde üçüncü boyut oluşturmak ve Derinlemesine Görüntü(Perspektif)
6 Ara sınav
7 Görüntüde Hareket ve Vektörel Etki Oluşturmak
8 Görüntü’nün Boyutları,Görüş Noktası ve Etkileri,Görselleştirme ,Kamera Açısı
9 Görüntü’nün Kamera ile Saptanması (İzleme-Gösterme)
10 Görüntü’nün Görüntüleme ile Anlatımı (Kurmaca-Gösterme)
11 Görüntü Dili,Görüntü Grameri ve Görüntü Ölçekleri(Çekim Ölçekleri)
12 Görüntüde Hareket ve çeşitleri,Görüntü’nün Süresi,Görüntü ve Zaman,Görüntüde Nesnel ve Öznel Zaman
13 Görüntü’nün Anlatısal(Gösterimsel) Yapısı ve Kurgu
14 Görüntüde Anlatı olarak Tür ve Film Türleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 4
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 4
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 4
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 5
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 5
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 5
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 5
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 5
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 5
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 5
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 5
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 5
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 5
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 5
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 5
16 5
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 35 105
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)