Ders Adı Diksiyon
Ders Kodu GZT-222
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Öğrenciler doğru diksiyon ve telaffuzu ayırt edebilecektir. 2.Öğrenciler daha iyi bir diksiyon, tonlama ve telaffuzla konuşabilecektir. 3.Öğrenciler topluluk karşısında ve mikrofon başında konuşma becerilerini geliştirecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders daha iyi konuşmanın önemi ve kullanımını vurgulamak üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler diksiyon ve telaffuzlarını kontrol etmeyi öğrenecek ve çeşitli konuşma formlarında uygulama yapacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere diksiyon, tonlama ve telaffuzlarını geliştirme konusunda yardımcı olacaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İletişimde dil ve söylemin önemi, dersin içeriği ve amacı, ders kapsamında kullanılacak kaynaklar.
2 Öğrenciler, seçtikleri metinlerle konuşma örnekleri sunmakta ve konuşma kusurlarını saptamaktadırlar.
3 Konuşmanın 3 temel unsurundan biri olan "solunum"; Solunum egzersizleri.
4 Konuşmanın ikinci unsuru olan "eklemlenme"; Dil burgusu egzersizleri yapmak.
5 Konuşmanın üçüncü unsuru olan "ses"; Sesli uygulama.
6 ünlüler ve ünsüzler.
7 Türk dili ile irtibat; İrtibat uygulamaları yapma.
8 Türkçenin daraltıcı özelliği; Metin okurken.
9 Türk dili stres; Metin okurken.
10 Sözlü noktalama işaretleri.
11 Haber ve program kopyalarını uygulama.
12 Hazırlıksız konuşma uygulaması.
13 Kamera uygulaması, haber ve program açıklama.
14 Kamera uygulaması, haber ve program açıklama.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)