Ders Adı İletişim Kuramları I
Ders Kodu GZT-223
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Seyfi KILIÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İletişim kuramları yoluyla iletişim süreçlerini anlayabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste anaakım paradigma çerçevesinde iletişim çalışmaları ele alınmaktadır. Anaakım yaklaşım içerisindeki temel modeller incelenmekte ve geleneksel yaklaşım çerçevesinde çözümleme yapan kuramcıların görüşleri değerlendirilmektedir. İletişim çalışmalarında Amerikan geleneğinin iletişim çalışmaları üzerindeki etkisi ve alanın tanımlanmasındaki rolü belirlenmeye çalışılmaktadır. Kuram, model, paradigma kavramları; İletişim çalışmalarında iletişim alanına egemen olan farklı iki paradigmanın (geleneksel ve eleştirel yaklaşım) iletişimin bir disiplin olma ve kimlik bulma mücadelesindeki rolleri; Geleneksel yaklaşımın genel özellikleri. Medya etki araştırmaların tarihsel gelişimi; Geleneksel yaklaşım içerisinde temeli atan yaklaşımlar; Geleneksel yaklaşım içerisinde ilk saha araştırmaları ve İki Aşamalı Akış Modeli; Deneye Dayalı Olarak Geliştirilen Psikolojik Kuramlar; İletişime Sosyolojik Yaklaşım; Yeniliklerin ve haberin yayılmasına yönelik geliştirilen yaklaşımlar; Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı; De-Fleur ve Ball-Rokeach’ın Medya Bağımlılık Modeli; Kültürel Göstergeler ve Ekme Kuramı; Gündem Belirleme Yaklaşımı; Suskunluk Sarmalı Modeli; Bilgi Açığı Modeli; Teknolojik belirlenimcilik çerçevesinde Innis ve McLuhan’ın görüşleri dersin temel konularını oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İletişim kuramları yoluyla iletişim süreçlerini anlayabilmek
Dersin Amacı 1. İletişim alanındaki temel kuramları ve kuramcıları incelemek. 2. İletişim alanında temeli atan Amerikan geleneğinin iletişim çalışmaları üzerindeki etkisini saptamak. 3. Egemen olan paradigmaların ve kuramsal yaklaşımların bilim, eğitim ve toplumsal yaşamın diğer alanları üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek. 4. Kuram ve pratik arasındaki ilişkileri sentezleyebilmek. 5. Kuramların sosyal sorunlara ne gibi çözümler getirebileceğini ortaya koymak. 6. İletişim kuramları üzerinde tarih, sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimlerin farklı alanlarının etkilerini ortaya koyarak, iletişimin disiplinlerarası niteliğini görünür kılmak. 7. İletişim kuramları ve toplumsal yapı arasındaki ilişkileri analiz etmek. 8. Anaakım yaklaşımlar içersindeki kuramsal yaklaşımların eleştirel bir okumasını yapabilmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kuram, model, paradigma kavramları.İletişim çalışmalarında iletişim alanına egemen olan farklı iki paradigmanın (geleneksel ve eleştirel yaklaşım) iletişimin bir disiplin olma ve kimlik bulma mücadelesindeki rolleri.
2 Geleneksel yaklaşımın genel özellikleri. Medya etki araştırmaların tarihsel gelişimi.
3 Geleneksel yaklaşım içerisinde temeli atan yaklaşımlar.
4 Geleneksel yaklaşım içerisinde ilk saha araştırmaları ve İki Aşamalı Akış Modeli.
5 Deneye dayalı olarak geliştirilen psikolojik kuramlar.
6 İletişime Sosyolojik Yaklaşım.
7 Ara Sınav
8 Yeniliklerin ve haberin yayılmasına yönelik geliştirilen yaklaşımlar.
9 Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı. De-Fleur ve Ball-Rokeach'ın Medya Bağımlılık Modeli.
10 Kültürel Göstergeler ve Ekme Kuramı.
11 Gündem Belirleme Yaklaşımı.
12 Gündem Belirleme Yaklaşımı. Suskunluk Sarmalı Modeli
13 Bilgi Açığı Modeli ve Teknolojik belirlenimcilik çerçevesinde Innis ve McLuhan'ın görüşleri.
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 107    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Kitle İletişim Kuramları Yazar: Burak Özçetin
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)