Ders Adı İletişim Kuramları II
Ders Kodu GZT-224
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Seyfi KILIÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İletişim Kuramları II dersi medya ve iletişim çalışmaları alanında geliştirilen kuram ve yaklaşımları genel sosyal teoriyle ilişkisi içinde ele almaktadır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği kitle iletişim araçlarının ortaya çıkısı ve toplumsal yapı, anaakım iletişim kuramcıları ve temel yaklaşımları, etki araştırmaları, kitle iletişimine yönelik eleştirel yaklaşımlar, eleştirel iletişim kuramcıları ve temel yaklaşımları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İletişim Kuramları II dersi medya ve iletişim çalışmaları alanında geliştirilen kuram ve yaklaşımları genel sosyal teoriyle ilişkisi içinde ele almaktadır.
Dersin Amacı İletişim Kuramları II dersi medya ve iletişim çalışmaları alanında geliştirilen kuram ve yaklaşımları genel sosyal teoriyle ilişkisi içinde ele almaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş ve ders tanıtımı
2 Frankfurt Okulu I (Theodor W. Adorno ve Max Horkheimer)
3 Frankfurt Okulu II (Herbert Marcuse ve Walter Benjamin)
4 Frankfurt Okulu III (Leo Lowenthal ve Jürgen Habermas)
5 Ekonomi Politik Yaklaşım I (İngiltere: Peter Golding, Graham Murdock, Nicholas Garnham)
6 Ekonomi Politik Yaklaşım II (Kuzey Amerika: Robert McChesney, Vincent Mosco, Dan Schiller)
7 Ara Sınav
8 Göstergebilim (Roland Barthes, Umberto Eco)
9 Kültürel Çalışmalar I (Kodlama kodaçım modeli, Stuart Hall)
10 Kültürel Çalışmalar II (İzleyici Araştırmaları, David Morley ve John Fiske)
11 Feminist medya çalışmaları-I (liberal, sosyalist ve radikal feminizmin medya yaklaşımları)
12 Feminist medya çalışmaları-II (Angela McRobbie, Ien Ang, Janice Radway, Laura Mulvey)
13 Yeni medyayı ve postmodernizm-medya ilişkisini konu alan yaklaşımlar(Jean Baudrillard)
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 6 12 72
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 134    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)